Staten har fordran på mer än 100 miljarder

I en debattartikel i SvD kritiserar förbundsordförande Peter Weiderud den borgerliga alliansens förslag om slopad fastighetsskatt.

Motvilligt och antagligen mot bättre vetande accepterade Alliansen kd:s förslag om att avskaffa fastighetsskatten. Kritiken från nationalekonomerna Jonas Agell, Henry Ohlsson, Max Elger med flera (Brännpunkt 22/9) är mycket välgrundad.
Vi vill lyfta fram en kompletterande aspekt. Det gäller skatteuppskovet för vinster vid försäljning av villor eller bostadsrätter. Uppskovsrätten har kritiserats av EU, som ett hinder för fri rörlighet.

Den avgående regeringen har därför förberett att vidga rätten till svens­kars bostadsaffärer inom hela EU-området. Resultatet blir sannolikt en oöverskådlig skattebyråkrati och en ny arena för kryphål och fusk.
Kampanjen mot fastighetsskatten har utgått från att det är en ”skatt på inkomster man inte har”. För uppskovsrätten är det tvärtom.

Den som sålt villan eller lägenheten får pengarna, men beskattningen (i praktiken 20 procent av reavinsten) skjuts på framtiden. Det gäller stora pengar. Statens utestående skattefordran på villa- och bostadsrätts­ägare avser försäljningsvinster på långt över 100 miljarder kronor.
En slopad fastighetsskatt kommer, som angavs av nationalekonomerna, att höja priset på attraktivt belägna bostäder. Alliansens löfte drabbar därför främst unga som ännu inte tagit sig in på bostadsmarknaden. Uppskovsrätten har samma verkan. De redan etablerade kan delta i budgivning med obeskattade vinster. För de unga finns enbart lånemöjligheterna och redan beskattade inkomster och sparande.

Löftet att slopa fastighetsskatten bör hamna i papperskorgen, och idén att vidga uppskovsrätten till hela EU måste snarast gå samma väg.
Våra förslag i linje med Broderskapsrörelsens skattepolitiska rapport är:
1. En fastighetsskatt som utgår från marknadsvärden, men med bibehållen (gärna förbättrad) begränsningsregel för hushåll med låga inkomster.
2. Slopad uppskovsrätt för beskattning av reavinst vid försäljning. Det tillmötesgår EU:s krav, men viktigare – det skapar större rättvisa mellan generationer på bostadsmarknaden.
3. Slopad förmögenhetsskatt. Det finns flera skäl. Ett är att förmögenhetsskatt i åtskilliga fall adderas till fastighetsskatten.


Peter Weiderud
förbundsordförande Broderskapsrörelsen (s)

Ola Johansson
sekreterare i arbetsgruppen för skattefrågor

Publicerad i SvD 2006-09-30