Stopp för svensk vapenexport till Saudiarabien!

Kristna socialdemokrater kräver:
Stopp för svensk vapenexport till Saudiarabien
Sveriges Kristna Socialdemokrater – Broderskapsrörelsen ser med stark oro på överenskommelsen om ett fördjupat svenskt militärt samarbete mellan Sverige och Saudiarabien. En kommande förfrågan från Saudiarabien om att få köpa det svenska luftburna övervaknings- och stridsledningssystemet Erieye måste bestämt avvisas. Det säger Broderskapsrörelsens Förbundsstyrelse i ett uttalande.


Den 14-15 november 2005 gästades Sverige av en officiell delegation på närmare 30 personer från Saudiarabien, ledd av landets vice försvarsminister prins Khaled bin Sultan bin Abdulaziz Al Saud. Värd för besöket var försvarsminister Leni Björklund. Prins Khaled och hans delegation togs emot av såväl kung Carl Gustaf som riksdagens talman Björn von Sydow. Besöket utmynnade i en överenskommelse om ett fördjupat militärt samarbete mellan Sverige och Saudiarabien. Samarbetet kommer eventuellt att följas av en större saudiarabisk beställning av det svenska luftburna övervaknings- och stridsledningssystemet Erieye.

Broderskapsrörelsen ser positivt på att regeringen för en politisk dialog även med diktaturer, eftersom isolering och bojkott endast i undantagsfall är verkningsfulla utrikespolitiska medel. Saudiarabien är en viktig aktör i Mellanösternkonflikten. Dess oljetillgångar och nära samarbete med USA har stor betydelse för världspolitiken. Saudiarabien ses som en part i arbetet med att stärka kampen mot den internationella terrorismen. Att genom dialog och diplomati bidra till att påverka den saudiarabiska politiken i rätt riktning är en viktig uppgift för den svenska regeringen.

Vi har dock svårt att se hur ett fördjupat svenskt militärt samarbete med och en omfattande vapenförsäljning till Saudiarabien på något sätt skulle vara positivt för händelseutvecklingen i Mellanöstern eller för de krafter som modigt och ihärdigt arbetar för demokrati i Arabvärlden.

Saudiarabien är i dag en av världens mest brutala diktaturer med omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna. Politiska partier är förbjudna, liksom offentlig kritik mot kungafamiljen. Dödsstraffet tillämpas flitigt, liksom kroppsliga bestraffningar i form av piskningar och stympningar. En svensk militär samverkan med Saudiarabien skänker legitimitet åt förtrycket och innebär ett svek mot det saudiarabiska folket. En svensk militär samverkan med Saudiarabien gynnar heller inte den politiska utvecklingen i Mellanöstern.

Broderskapsrörelsen vill att Sverige bibehåller en restriktiv vapenexportpolitik. Den svenska vapenexporten skall överensstämma med svenska utrikespolitiska hörnstenar, d v s främjande av fred, demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Näringspolitiska skäl får aldrig ligga till grund för tillståndsgivning. Svensk vapenexport till Saudiarabien bör av dessa skäl bestämt avvisas.


Förbundsstyrelsen för Sveriges Kristna Socialdemokrater – Broderskapsrörelsen, den 19 november 2005.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

För vidare information kontakta
Förbundsordförande; Peter Weiderud på 0708 – 450360
Styrelseledamot; Ulf Bjereld på 070 – 230 46 03

 


Dokument (öppnas i separat fönster)                                              Adobe Reader krävs. 
 Broderskapsrörelsen kräver stopp för Svensk vapenexport till Saudiarabien.pdf (202 kB)