Stryp inte biståndet till Palestina

Stryp inte biståndet till Palestina
 
Efter Hamas seger i det palestinska valet har flera röster förordat en omprövning av det svenska biståndet. Längst går folkpartiet som kräver ett omedelbart stopp. Laila Freivalds måste vid dagens möte med EU:s utrikesministrar verka för att EU-länderna inte fryser biståndet till Palestina.


Den 26 januari genomfördes ett av de ytterst få demokratiska val som överhuvudtaget ägt rum i arabvärlden. Det var en historisk händelse, inte minst mot bakgrund av att det palestinska valet genomfördes under israelisk ockupation och i områden plågade av fattigdom och social oro. Valdeltagandet var högt, valresultatet entydigt och inga anklagelser om valfusk har framförts.

Det sätt på vilket valet genomfördes var onekligen en seger för den demokratin. Att då omedelbart förorda ekonomiska sanktioner mot det nya folkvalda ledarskapet är att ge fel politiska signaler om demokratins innebörd till arabvärldens folk.

Sveriges kristna socialdemokrater - Broderskapsrörelsen tar bestämt avstånd från Hamas våldshandlingar mot civila människor i Israel. Omvärlden bör med kraft uppmana Hamas att fortsätta sin ensidiga vapenvila. Hamas bör också erkänna Israels rätt till existens inom 1967 års gränser.

Men vi måste samtidigt ställa krav på Israel att på motsvarande sätt
erkänna 1967 års gränser, avveckla muren och de folkrättsstridiga
bosättningarna och dra sig tillbaka från de ockuperade områdena.
Våldshandlingar måste bekämpas på båda sidor.

I dag träffas EU:s utrikesministrar för att diskutera biståndet till den
Palestinska myndigheten. Vi finner det oroande att Laila Freivalds inför mötet börjat ifrågasätta ett fortsatt bistånd i detta läge och bl a hävdat att biståndspengarna nu kan ”bli ett effektivt påtryckningsmedel” (SvD 28/1).

Ett indraget bistånd drabbar de svaga och fattiga hårdast. Det motverkar de krafter inom Hamas som vill att rörelsen utvecklas i en pragmatiskt ansvarstagande riktning, liksom alla dem som kämpar för att skapa förtroende för demokratiska styrelseskick i Mellanöstern. Vilken legitimitet har västvärlden att förespråka fria val i Mellanöstern, om man samtidigt vägrar erkänna resultatet av dessa fria val?

Demokratin och freden i Mellanöstern gynnas inte av en isolering av
det folkvalda palestinska ledarskapet.

Peter Weiderud
förbundsordförande Sveriges kristna
socialdemokrater - Broderskapsrörelsen

Ulf Bjereld
förbundsstyrelseledamot Sveriges kristna
socialdemokrater - Broderskapsrörelsen

 

Publicerad i www.svd.se 2006-01-30