Stryp inte biståndet till Palestina

Broderskapsrörelsen finner det oroande att starka krafter inför dagens möte med EU:s utrikesministrar ifrågasätter ett fortsatt bistånd till Palestina i detta läge.

– Laila Freivalds måste vid dagens möte verka för att EU-länderna inte fryser biståndet till Palestina, säger Peter Weiderud, ordförande för Sveriges kristna socialdemokrater, Broderskapsrörelsen.


Efter Hamas seger i det palestinska valet har flera röster förordat en omprövning av biståndet till Palestina.
Valet i Palestina är ett av de få demokratiska val som genomförts i arabvärlden. Att då omedelbart förorda ekonomiska sanktioner mot det folkvalda ledarskapet är att ge fel politiska signaler.
Broderskapsrörelsen tar bestämt avstånd från Hamas våldshandlingar, men betonar samtidigt att demokrati och fred i Mellanöstern inte gynnas av en isolering av det folkvalda politiska ledarskapet.


För ytterligare information, kontakta
pressekreterare Stina Olsson, 08-545 553 33, stina.olsson@broderskap.se