Suspendera EU:s handlesavtal med Israel

Suspendera EU:s handlesavtal med Israel
 
Broderskapsrörelsen är djupt oroad över Israels militära angrepp på Libanon som innebär en svår humanitär situation och en farlig utveckling för hela Mellanöstern.

– Suspendera EU:s handelsavtal med Israel så länge landet utövar oproportionerligt våld mot Libanon, säger Ulf Bjereld, förbundsstyrelseledamot i Broderskapsrörelsen, Sveriges kristna socialdemokrater.


Broderskapsrörelsen ställer sig bakom utrikesminister Jan Eliassons fördömande av Israels agerande och Eliassons kritik av USA som hindrar FN:s säkerhetsråd från att besluta om en resolution om vapenvila. Vi är även starkt kritiska till Hizbollahs kidnappning av de israeliska soldaterna och beskjutningar av civila mål i Israel, ett agerande som ger Hizbollah ett stort ansvar för den våldsamma utvecklingen.

Broderskapsrörelsen anser att det fortfarande finns möjligheter för Sverige att genom EU verka för ett eldupphör av såväl Israel och Hizbollah, samt ett stopp för Israels oproportionerliga våld i Libanon. EU bör suspendera sitt handelsavtal med Israel eftersom landet bryter mot reglerna om mänskliga rättigheter är uppställda för avtalet, dvs. så länge Israel bryter mot mänskliga rättigheter.

Libanon har den senaste tiden genomgått en positiv process med ekonomiska investeringar, självständighet och demokratisering. Landets återuppbyggnad håller nu på att förstöras av Israels totala ödeläggning av den libanesiska infrastrukturen. Den unga libanesiska regeringen är skör och saknar total suveränitet, och kan därför inte förväntas ta fullt ansvar för Hizbollahs terroraktiviteter, vilket Israel känner till.

Situationen i Libanon innebär samtidigt att fokus på Gaza minskar, vilket gynnar såväl den israeliska regeringen som de extrema palestinska krafterna som båda har ett gemensamt intresse av att den fredliga vägen misslyckas. Israels våldsamma agerande i Libanon sker samtidigt som den palestinska nationella dialogen gav resultat genom ett indirekt erkännande av Israel inom 1967 års gränser från Hamas sida.

Israels reaktion på Hizbollahs bombningar är både oproportionerliga och drabbar befolkningen svårt, samt innebär ett allt längre avstånd från en hållbar lösning på konflikten.

För ytterligare information, kontakta
pressekreterare Stina Olsson, 08-545 553 33, stina.olsson@broderskap.se