Svenskt humanitärt stöd till Falluja

Av staden Fallujas befolkning är mer än 100 000 hemlösa efter USA:s attack under hösten. I dagarna når två containrar med svenska militärfiltar fram till nödlidande från staden Falluja i Irak.


Strax före jul fick organisationen Islamic Reliefs till sitt Sverige-kontor en förfrågan från Fallujas största sjukhus om filtar till hemlösa. Liksom i tidigare fall, bl a efter den stora jordbävningen i Turkiet, kontaktade Islamic Relief Broderskapsrörelsen för en begäran till Försvarsmakten om överskottsmaterial för humanitär hjälp.

Efter snabbt beslut från Försvarsmakten hämtades omedelbart efter jul 6 600 filtar från ett militärförråd, lastades i containers och skeppades ut från Göteborg.

- I dagarna kommer sändningen till Jordanien och förs sedan med lastbil vidare till Falluja. De blir en hjälp för många, men situationen är fortfarande mycket svår för tusentals människor som förlorat sina hem och allt de ägde, säger Mustafa Kharraki, ansvarig för Islamic Relief i Sverige.

Broderskapsrörelsen tog tidigt tydlig ställning mot Irak-kriget. Ordföranden, Anna Berger Kettner menar att det nu behövs en tydlig plan för hur och när USA-alliansens trupper skall lämna Irak.

- Kriget har skördat tusentals dödsoffer, säger Anna Berger Kettner. Levnadsförhållanden, som var dåliga före kriget, har ytterligare försämrats. Det finns t ex mycket alarmerande rapporter om undernäringen bland barn. Invånarna i Falluja är antagligen de allra hårdast drabbade.


Ola Johansson, Broderskapsrörelsen: 08-54 555 335 / 0706- 544703