Ta ställning mot prostitution

Uttalande av Skaraborgs Broderskapsdistrikts årsmöte den 11 mars 2006.

 

Skaraborgs broderskapsdistrikt samlat till årsmöte i Tidaholm vill stämma in i protesten mot den prostitution, som kommer att bedrivas i samband med VM i fotboll i Tyskland.

Då beräknas 40.000 kvinnor utnyttjas som prostituerade. Vi vill försvara kvinnors mänskliga rättigheter i alla sammanhang och aktivt ta ställning mot kvinnoförnedring.

Den svenska sexköpslagen är unik och principiellt viktig då den betraktar köp av sexuella tjänster som en kriminell handling och den prostituerade som offer.

Förbud mot sexköp handlar om kvinnors rättigheter och dessa bör omfatta kvinnor i hela världen, inte bara i Sverige.

Till VM i Tyskland kommer kvinnor att flygas in från många av världens fattiga länder. Vi kan aldrig acceptera att kvinnor systematiskt utnyttjas, förnedras och exploateras.

Vi uppmanar därför regeringen att genom direkt kontakt med Tysklands regering verka för kriminalisering av sexköp även i Tyskland.

Laila Neck
ordförande Skaraborgs Broderskapsdistrikt