Trygga människor vågar ta ansvar

Trygga människor vågar ta ansvar
 
Det är ett stort ord, solidaritet. Tankarna går till fattiga och förtryckta människor i konfliktdrabbade länder. Där tankens frihet eller daglig överlevnad inte är självklar. Det är inte svårt att ta ställning och avstå en del av sitt eget för kampen mot orättvisa och fattigdom. Och solidaritet är effektivt. Ett exempel på det kom med Rädda Barnens rapport nyligen om att antalet barnsoldater minskat i världen.

Men solidaritet är så mycket mer än att ge av sitt eget till andra. Det är insikten att vi tillsammans kan skapa ett samhälle som skapar bättre förutsättningar för alla. Det är lätt för oss idag att inte se det trägna arbete över generationer som ligger bakom den självklara tryggheten som alla kan ta del av idag. Gratis skola. A-kassa. Barnbidrag till alla barn. Bra sjukvård när den behövs. Fri barntandvård. Föräldraförsäkring. Pensioner. Exemplen är torra men tydliga på ett arbete som har hunnit långt men som inte är färdigt. Tillsammans bygger vi ett samhälle som så långt det är möjligt dämpar effekterna av ojämlikhet, av orättvisor och utanförskap för alla.

Välfärden behövs för att överbrygga klyftor i samhället. För fortfarande finns det familjer som har svårt att klara sig ekonomiskt på sin lön och som inte har råd med någon utlandssemester eller ens ledighet nu i sommar. Det förekommer fortfarande att föräldrar förväntas bidra till barnens skolresor – något många familjer inte har råd med. Det förekommer också att barnen får stanna hemma om föräldrarna inte kan betala. Vad är det för sorts solidaritet? Att den som inte kan åka ska låta bli att vara kritisk?

Det finns de som tycker att lägre skatter som ger familjerna mer pengar i plånboken är lösningen. Problemet är att skattesänkningar ger mest för dem som redan har det bra, utan att lösa problemen för dem som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Skattepengarna behövs för att finansiera välfärden för alla – även för dem som har en tuff vardag. Även om man har låg lön ska barnen kunna åka med på skolresan eller få den bästa vården och utbildningen. Alla ska ha rätt att känna framtidstro och våga pröva nytt. Flytta hemifrån, ta ett annat jobb, bilda familj eller skaffa barn.

Trygga människor vågar också ta ansvar, både för sig själva och för sina medmänniskor. För solidaritet är också ett personligt ansvar. Vi är många som berörts av nyhetsrapporteringen av övergrepp mot barn och undrar hur något sådant kan hända och varför ingen ingrep. Kanske har du – som jag – en gång stått länge i valet och kvalet innan du bestämt dej för att gripa in.

Idag är solidaritet också att se till att nästa generations unga får ren luft att andas och klart vatten att dricka. Att de kan leva i ett klimat som inte löper amok. Just miljöfrågan är ett tydligt exempel på att det krävs politiskt mod och framsynthet för att bygga ett gott samhälle. Frågan ställs på sin spets när vi inser att utan ansvar idag är livet som vi känner det inte möjligt för kommande generationer. Så visst är det stort, ordet solidaritet.


Cecilia Dalman Eek
Vice förbundsordförande
Broderskapsrörelsen - Sveriges kristna socialdemokrater

Publicerad i Fastighetsfolket nr 5 / 2006