Upprop mot sänkt alkoholskatt

Broderskparörelsens ordförande Anna Berger Kettner deltog i uppropet mot sänkt alkoholskatt tillsammans med 40-talet andra personer. Uppropet publicerades i DN 31/8
"Sänk inte spritskatten!
Alkoholinförselutredningen har föreslagit en skattesänkning på sprit med 40 procent. Sänkt spritskatt kommer att innebära en konsumtionsökning. Det kommer i sin tur att leda till fler ungdomsfyllor, ökat rattfylleri, fler barn som växer upp med missbrukande föräldrar och till att fler kvinnor blir misshandlade. Det är inget vi vill medverka till, vi tycker att en skattesänkning är fel väg att gå."