Uttalande med anledning av det palestinska valet

Uttalande med anledning av det palestinska valet
 
- Genom valet förs Hamas in i ett politiska ansvarstagandet, vilket kan leda till en utveckling bort från ett oacceptabelt våld till något konstruktivt. Valresultatet uttrycker en protest mot Fatah och inte en förväntan om mer våld.
- Valresultat får inte följas av en kollektiv bestraffning genom att EU och andra drar in sitt ekonomiska bistånd till Västbanken och Gaza. Ett sådant agerande skulle enbart leda till en än starkare polarisering av situationen. Men en förutsättning för bistånd är att en ny regering håller fast vid vapenvilan och en icke-våldslinje.
- Det är viktigt att västvärlden accepterar att Hamas nu är demokratiskt valda och att man är redo att vara delaktig vid förhandlingar.
Av flera skäl är det ändå önskvärt att representanter från Fatah erbjuds plats i en kommande regering.

För ev kommentarer
Kontakta Ola Johansson, internationell sekreterare
Tel 070 654 47 03