Uttalande mot dödsstraff i Iran

Uttalande mot dödsstraff i Iran
 
Sveriges kristna socialdemokrater – Broderskapsrörelsen - ser med stor oro hur pågående internationella konflikter undergräver respekten för de mänskliga rättigheterna.
Terrorgruppers attacker och det av USA utlysta kriget mot terrorism har resulterat i omfattande och oacceptabla kränkningar.


Den grundläggande mänskliga rättigheten är rätten till liv.
Vi protesterar mot dödsstraffet oberoende av om det tillämpas i Kina, Iran, USA eller något annat land.
Inför FN:s granskning av hur Iran uppfyller kraven på mänskliga rättigheter tvingas vi notera att Iran, bortsett från Kina, är det land som under senare år genomfört det största antalet avrättningar.

Avrättningarna i Iran sker ibland offentligt, på centrala platser i städerna och visas på TV och omfattar inte sällan grupper om flera personer.
Minderåriga har i Iran dömts till dödsstraff. Även om dödsdomarna verkställs först när de dömda uppnått myndig ålder på 18 år, sker det i strid med konventionen om barnets rättigheter som Iran undertecknat och ratificerat.
Avrättningar med politiska förtecken har ibland gällt kurdiska aktivister och medlemmar eller sympatisörer till förbjudna kurdiska organisationer. Avrättningar sker i vissa fall i fängelserna och anhöriga underrättas först i efterhand.

Broderskapsrörelsen tar starkt avstånd från dödsstraffet och vädjar till Irans regering att avskaffa detta grymma och ovärdiga straff. Eftersom det Högsta rådet svarar för en religiös överprövning av lagstiftning och rättsväsende så får rättstillämpningen i Iran stor betydelse för omvärldens bedömning av islam. Dödsstraff och avrättningarna i Iran är därför också till skada för islam.
Broderskapsrörelsen stödjer demonstrationen i Genève den 13 mars och aktiviteterna för att stoppa dödsdomarna i Iran och för främjandet av de mänskliga rättigheterna.

 

För ytterligare information, kontakta Broderskaps internationelle sekreterare
Ola Johansson, 070-654 47 03 ola.johansson@broderskap.se