Uttalande mot köns- och människohandel

Broderskapsrörelsens, samlad 7-10 augusti till förbundskongress på Medelfors folkhögskola i Skellefteå, gjorde följande uttalande:

Broderskapsrörelsen fördömer sexhandel och kräver krafttag mot handel med människor. Trafficking uttrycker en ojämlikhet mellan män och kvinnor, vuxna och barn, rika och fattiga. Denna handel bygger på en värdering som hävdar att man kan och har rätt att köpa allt för pengar.
Broderskapsrörelsens kongress i Skellefteå ser mycket allvarligt på det utnyttjande som sker av barn och kvinnor. I stället för utlovade välbetalda arbeten hamnar de i prostitution och sexslaveri. Trafficking är ett internationellt problem som främst måste mötas med internationella åtgärder.

Broderskapsrörelsens kongress uppmanar Sveriges regering att öka de internationella insatserna mot trafficking

så att offren för trafficking och sexturism får adekvat stöd och upprättelse.
så att polisiärt samarbete över nationsgränserna underlättas.
så att internationella organisationer som arbetar mot sexhandel, för människovärde och jämlikhet får ökat stöd
En av grunderna för trafficking är efterfrågan på sexuella tjänster. Detta måste mötas med ett förebyggande arbete, där alla samhällsaktörer har ett ansvar.

Broderskapsrörelsens kongress uppmanar dessutom svenska myndigheter, företag och organisationer att

utarbeta etiska riktlinjer för uppträdande under resor i tjänsten och utlandstjänstgöring
välja att boka porrfria hotell vid sina resor.