Uttalande om Alkoholpolitiken

Uttalande från Broderskaps kongress i Skellefteå 2003

En tilltagande internationalisering gör det allt svårare att upprätthålla traditionella redskap i svensk alkoholpolitik, såsom begränsad tillgänglighet och högt pris. Detta blir särskilt påtagligt när Danmark och Finland sänker sina alkoholskatter.

Andra åtgärder måste till för att undvika en utveckling som leder till ökad alkoholkonsumtion och därmed ökade alkoholskador, inte minst hos ungdomar. Den enskilde, familj, skola, föreningsliv och övriga delar av närsamhället måste ta ett ökat ansvar, framför allt i ett förebyggande arbete.

Broderskapsrörelsen samlad till kongress i Skellefteå uppmanar den svenska regeringen till kraftfulla insatser till det lokala och regionala förebyggande alkoholpolitiska arbetet för att möta konsekvenserna av att de tidigare nationella alkoholpolitiska redskapen blir kraftlösare.