Uttalande om folkrätten efter kriget mot Irak

Broderskapsrörelsens, samlad 7-10 augusti till förbundskongress på Medelfors folkhögskola i Skellefteå, gjorde följande uttalande:

Det USA-ledda krig som inleddes mot Irak den 20 mars 2003 var ett flagrant brott mot folkrätten och FN-stadgan. Kombinationen av att introducera begreppet förebyggande krig och att samtidigt medvetet gå vid sidan av FN:s säkerhetsråd innebär en smittorisk. Det finns en fara att också andra länder och aktörer förfaller till internationell laglöshet vid konflikter och kriser. Därför är det nödvändigt att motverka den praxis som USA söker utveckla.

EU:s splittring i Irakfrågan bidrog till den negativa utvecklingen av krisen. Broderskapsrörelsen ser det som viktigt att EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik fördjupas och förstärks. Men det fordrar att denna står på fast folkrättslig grund. Inga militära aktioner ska kunna ske utan mandat från FN:s säkerhetsråd. Därför ser vi med oro på den folkrättsliga otydlighet som präglar utvecklingen av EU:s säkerhetspolitik.

Broderskapsrörelsen samlad till kongress i Skellefteå 7-10 augusti 2003, uppmanar den svenska regeringen

att i FN:s generalförsamling 2003 tydligt markerar sin uppfattning om Irakkrigets illegalitet, för att minska risken för spridningseffekter.
att i utvecklingen av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik motsätta sig alla beslut som innebär att militära insatser kan ske utan mandat i FN:s säkerhetsråd.