Uttalande om situationen i Gaza

Uttalande om situationen i Gaza
 
Den humanitära och politiska situationen på de palestinska områdena har utvecklats till en medvetet framtvingad katastrof. Huvudansvaret för de senaste dagarnas utveckling bär ockupationsmakten Israel. Men också omvärlden har ett ansvar, som genom den ensidiga isoleringen av den nyvalda palestinska regeringen, givit Israel det politiska utrymme som man valt att militärt och cyniskt utnyttja.

 

Det sade Broderskapsrörelsens ordförande Peter Weiderud i Visby idag, i samband med ett seminarium under politikerveckan om situationen i Mellanöstern.

Parterna måste visa största möjliga återhållsamhet, efterleva folkrätten och medvetet vidta åtgärder som kan bromsa våldsspiralen och börja återställa förutsättningar för samtal. Dit hör frisläppande av kidnappade och politiska fångar, tillbakadragande av israelisk trupp från Gaza och fullständigt eld upphör.

Nu måste omvärlden, även Sverige och EU, bryta isoleringen av de folkvalda palestinska regeringen. Kvartettens krav måste preciseras och riktas ömsesidigt till båda parter. Det krävs ett ömsesidigt erkännande baserat på 1967 års gränser. Båda parter måste förbinda sig att principiellt avstå från terrorvåld. Såväl den palestinska som israeliska regeringen måste acceptera den internationella principen att alla valda regeringar har att ta över ansvaret för de åtaganden som tidigare folkvalda regeringar gjort.

 

För mer information om Peter Weideruds och Broderskaps hållning i Gaza, kontakta:

Stina Olsson

Pressekreterare, Broderskapsrörelsen

Tele: 070-616 23 56