Uttalande till stöd för Väst Sahara

Broderskapsrörelsens, samlad 7-10 augusti till förbundskongress på Medelfors folkhögskola i Skellefteå, gjorde följande uttalande:

Det har nu gått lång tid sedan FN, genom en fredsplan för Väst Sahara 1991, beslutade om att det västsahariska folket skulle få besluta i en folkomröstning om sin självständighet eller om man vill integreras i Marocko.

Marocko har sedan dess lyckats fördröja tidpunkten för denna folkomröstning och har inte visat någon ambition att uppfylla FN:s fredsplan. FN:s generalsekreterares särskilda sändebud, James Baker, har under många år försökt finna en väg ut ur död-läget. I januari 2003 föreslog han ett kompromissförslag, "Fredsplan för självständighet för Väst-Saharas folk", som fått starkt stöd av FN:s säkerhetsråd genom resolution 1495, som antogs den 31 juli 2003. Marocko har ännu en gång motsatt sig säkerhetsrådets beslut, särskilt frågan om att en folkomröstning skall ske inom fyra till fem år, något som dock accepterats av Polisario.

Broderskapsrörelsen ser med djup oro på den allvarliga situationen i Väst Sahara. Det är en tragedi och en djup orättvisa för det västsahariska folket och en skam för världssamfundet att avkoloniseringen av Västra Sahara ännu efter ett kvarts sekel inte har slutförts och att folkrätten inte följs.

Broderskapsrörelsen, samlad till kongress i Skellefteå 7-10 augusti 2003, uppmanar därför den svenska regeringen att

- inom EU och FN bekräfta det västsahariska folkets till självbestämmande och verka för att det fortfarande är FN:s fredsplan som är grunden för en lösning genom en fri och rättvis folkomröstning.