Våga ta ställning för sexköpslagen!

Våga ta ställning för sexköpslagen!
 
Broderskapsrörelsen och S-kvinnor uppmanar regeringen att ta ställning för sexköpslagen och verka för att Tyskland kriminalisera sexköp.

I samband med fotbolls-VM i Tyskland beräknas 40 000 kvinnor utnyttjas som prostituerade. Vi måste därför på olika sätt försvara kvinnors mänskliga rättigheter i alla sammanhang och aktivt ta ställning mot kvinnoförnedring.

I det här sammanhanget kan Sverige spela en viktig roll med sitt unika ställningstagande i synen på prostitution. 1991 införde vi ett förbud mot sexuella tjänster och 2002 kriminaliserade vi människohandel för sexuella ändamål. Lagstiftningen har visat sig vara effektiv i kampen mot sexköp, och regeringen har gjort ett bra arbete i EU och FN med att sprida information om lagen.

Den svenska sexköpslagen är unik och principiellt viktig då den betraktar köp av sexuella tjänster som en kriminell handling och den prostituerade som offret.

Idrottsminister Bosse Ringholm har i ett uttalande uppmanat allmänheten till att ta ställning mot prostitution. Det är bra, men Ringholm bör även framhålla svensk lagstiftning och uppmana sin tyska kollega till kriminalisering av sexköp. Att motverka prostitution bör inte begränsas till ett individuellt ställningstagande.

Förbud mot sexköp handlar om kvinnors rättigheter, och dessa bör omfatta kvinnor i hela världen, inte bara i Sverige.

Vi uppmanar därför regeringen att genom direkt kontakt med Tysklands regering verka för kriminalisering av sexköp, även i Tyskland. Vi tror på Sveriges unika lagstiftning och tror att den kan ha en positiv inverkan internationellt om fler länder kriminaliserar sexköp.

Peter Weiderud
Förbundsordförande Sveriges kristna socialdemokrater – Broderskapsrörelsen

Nalin Pekgul
Förbundsordförande Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund – S-kvinnor

För ytterligare information, kontakta pressekreterare Stina Olsson, 070-616 23 56, stina.olsson@broderskap.se