Välfärdsexport - en motor i tillväxten

Våga lyft blicken och se välfärdens värde i tillväxtfrågan! Det kravet kommer från Broderskapsrörelsen – Sveriges kristna socialdemokrater inför socialdemokraternas mellankongress 16-18 april.

– Det är välfärden som är grunden för tillväxten och vår välfärd står för trygghet för alla människor, säger Anna Berger Kettner, ordförande för Broderskapsrörelsen.
- Trygga människor vågar satsa och det är precis vad vi behöver, fortsätter hon.

Sverige är ett av de länder i världen som har kommit längst när det handlar om välfärd, ett faktum som ofta glöms bort i debatten. Många länder runt om i världen ser den svenska modellen som en förebild.
- Förskola, föräldraförsäkring, arbetsmarknadsstrategier, utbildningsvisioner och inte minst svensk jämställhetspolitik är alla exempel på kunskapsexport Sverige skulle kunna bedriva, och exemplen skulle kunna vara många fler, sägen Pär-Axel Sahlberg, vice ordförande för Broderskapsrörelsen.
– Detta skulle mycket väl kunna resultera i konkret produktion av kommersiella varor, potentialen är enorm, fortsätter Anna

Genom vår historia och den kamp som socialdemokraterna driver för rättvisa, frihet och solidaritet har vi enorma kunskaper om hur man bygger ett välfärdsamhälle. Denna kunskap kan exporteras. Likväl som vi exporterar industriprodukter och musik kan vi exportera kunskap, know-how, om samhällsbyggande.

Detta innebär att vi måste utveckla samarbetet mellan de offentliga systemen och företag som ser hela världen som sin marknad. Utbildning och forskning kring trygghet som väg till tillväxt utgör en viktig del av den svenska spetskompetensen.
- Låt oss ta chansen att skapa förutsättningar för att välfärden, och produkter relaterade till denna, även blir en framstående del av vår exportindustri, avslutar Anna Berger Kettner


Anna Berger Kettner, Ordförande för Broderskapsrörelsen

Anna finns under dagen på Socialdemokraternas kongress

Pär-Axel Sahlberg, riksdagsledamot och vice ordförande för Broderskapsrörelsen
Emilia Winberg, pressekreterare Broderskap 070-395 61 00