Välkomstpresent till Laila Freivalds

 Sveriges Kristna Socialdemokrater - Broderskapsrörelsen, uppvaktar idag utrikesminister Laila Freivalds för att överlämna en välkomstpresent till den nya UD-ledningen. Presenten består av tio punkter med råd till regeringen om utrikespolitiken. Punkterna omfattar även bistånds- migrations- och utrikeshandelspolitiken.

Uppvaktningen sker med anledning av Broderskapsrörelsens kommande höstkampanj: Alla folks frihet - hela världens fred! då framförallt tre av de tio råden till den svenska regeringen förs fram:

1. Markera, tydligt och klart i offentliga sammanhang, inte minst i FN, att kriget mot Irak innebar ett flagrant brott mot folkrätten och FN-stadgan.

2. Se till att utvecklingspropositionens övergripande mål, en rättvis och hållbar global utveckling, tas på allvar inom alla politikområden och att politiken genomförs i praktiken.

3. Höj biståndet till en procent av BNI och sätt stopp för alla eventuella planer att finansiera svensk trupp utomlands med biståndsmedel.


Alla tio punkter finns att läsa på hemsidan http://www.broderskap.se


Anna Berger Kettner, förbundsordförande, kommer även att lämna över boken De fattigas röst, som Broderskapsrörelsens under hösten givit ut på svenska i samarbete med bl.a. Världsbanken.