Varför hörs inte Broderskapsrörelsen?

 Hur kommer Broderskapsrörelsens idéer och ståndpunkter till allmänhetens och till makthavarnas kännedom? Har Broderskapsrörelsen i dag lika många och friska idéer, som vi varit vana vid att ta del av från rörelsen under årtiondens gång.

Vi som undrar är tre veteraner, som på lite olika nivå bland annat intresserade oss för tillkomsten av boken ”Banbrytare för svensk kristen vänster”. Även i dag måste nya banor brytas i det politiska vardagsarbetet och vassa klingor korsas i idé- och kulturdebatten.

Det får aldrig bli tyst från Broderskapsrörelsen. Vi måste visa att vi finns. Det är ingen annan som hjälper oss med det. Ett par exempel från den senaste tiden ger oss anledning att påminna om detta faktum.

Under första halvan av december gick i programmet ”OBS” (P:1 13.45 vard) en serie debattinlägg om den svenska socialdemokratins brist på idédebatt. Flera inlägg hördes under dessa dagar från både partivänner och andra. Serien avslutades 20.12 av SSU-ordföranden Schekarabi. Vid förfrågan hos OBS-redaktionen varför inte Broderskaps röst hade kommit till tals, så blev svaret att det hade väl kunnat ske om rörelsen hade hört av sig. Vi hoppas att förbundsledningen inte bara lyssnar av ett så bra program som ”OBS”, utan också deltar när det i fortsättningen finns anledning.

Statsminister Göran Persson ombildade i höstas vår regering och skapade klokt nog ett departement för bostad, plan, energi och miljöfrågor.

Från flera håll inom Broderskapsrörelsen fann man det förvånande, att inte Bernt Ekholm blev chef för detta departement och att ingen debatt i den frågan uppkom. De fyra viktiga områden, som departementet skall driva, är ju Ekholms specialiteter både som yrkesman och som politiker.

Här hade man väl åtminstone kunnat vänta en broderskapsdebatt i efterskott. Bättre hade naturligtvis varit om Broderskapsrörelsen tidigt hade lanserat en så kvalificerad statsrådskandidat. Men det är tyst både före och efter.

En tredje fundering har vi när det gäller Broderskaps förlag och dess marknadsföring av sin bokutgivning. Men till den frågan får vi återkomma. Den är värd en egen debatt. Låt oss i stället tala om att vi med glädje har sett i tidningen Broderskap, att man har börjat med medlemsutbildning i Stockholm. Det verkar vara en bra idé. Hoppas att utbildningen kommer många nya medlemmar till del. Nytillkomna broderskapare, som genom studium av rörelsens mångåriga verksamhet får kunskap och frimodighet att bryta nya banor och som på det sättet medverkar till att Broderskapsrörelsens röst inte tystnar i kommersialismens och egoismens stormvndar och snålblåst.

Det skulle glädja oss om flera ville höra av sig med tankar om hur Broderskapsrörelsen skall kunna höras och synas mera i kulturdebatt, press, radio-TV, kristenhet och politiskt arbete.

Av Harald Lundberg, Henry Persson och Lars Olsson
Tidningen Broderskap 2005-01-18, nr. 03/2005