Värna demokratin i hela Palestina

 
Uttalande av Broderskapsrörelsens förbundskongress 2007

Palestinafrågan har varit kärnan i Mellanösternkonflikten i mer än åtta decennier.

För muslimer och araber från Marocko till Indonesien, samt de som bor i väst, har Palestinafrågan hela tiden haft en symbolmättad innebörd för deras tolkning av konflikterna i Mellanöstern. Arabvärlden ser att Europa och västvärlden inte respekterar FN:s resolutioner i Palestinakonflikten. Arabvärlden och Afrika ser att det inte ställs krav på Israel att låta de palestinska flyktingarna återvända hem. Den israeliska ockupationen av områden som erövrades i kriget 1967 fortsätter. Israel tillåts bryta mot folkrätten genom bosättningarna på de ockuperade områdena och den mur som nu byggs på den palestinska Västbanken. Samtidigt ställer EU, Sverige och USA de hårdaste politiska kraven på den svagare parten i Palestinakonflikten: de palestinska araberna på Västbanken och Gaza.

I januari 2006 hade araberna i Palestina en demokratiskt vald regering. Men Europa och väst tog inte vara på chansen att stödja denna unika öppning för demokrati i arabvärlden. I stället isolerade man den folkvalda palestinska regeringen och bidrog därigenom till det sammanbrott av de palestinska mödosamt byggda demokratiska institutioner som vi nu åser.

För närvarande är konflikten i ett känsligt läge. På grund av EU:s och västvärldens politik sjunker respekten i Mellanöstern för demokrati som styrelseform, för FN:s resolutioner och för västvärldens ledande roll i världspolitiken. Vi bäddar för nya konflikter.

Mahmoud Abbas regering som nu får stöd från västvärlden har inte valts av folket på Västbanken och Gaza. För att en rättvis och hållbar fred skall kunna skapas måste nya demokratiska val i Palestina genomföras och dess resultat respekteras, såväl inom Palestina som av omvärlden. I väntan på dessa val måste omvärlden säkra den humanitära situationen i Gaza och motarbeta alla åtgärder som skulle försvåra en tvåstatslösning.

Broderskapsrörelsen kräver att den svenska regeringen:

- Initierar och inom EU verkar för samtal med samtliga relevanta valda politiska ledare på Västbanken, Gaza och i Israel.
- Genomför och inom EU verkar för omedelbara och kraftfulla humanitära insatser till människorna i Gaza, inklusive krav på Israel att öppna gränspassagerna.
- Verkar för försoning mellan de stridande parterna på Västbanken och Gaza, så att nya val – lika demokratiska som de som genomfördes i januari 2006 - kan genomföras så snart som möjligt.

 

Broderskapsrörelsens kongress
Ädelfors folkhögskola den 5 augusti 2007