Vem betalar priset för sänkt alkoholskatt?

 Vilket samhälle vill vi leva i? Vilket ansvar har vi för oss själva och för vår omgivning?
Kan det vara så att det finns en poäng i att behålla alkoholskatten för att värna om vårt gemensamma solidariska samhälle?

Utspelet om att det kan bli aktuellt att sänka skatten på alkohol får Broderskapsrörelsen att reagera.

- Att sänka alkoholskatten ger en mycket kortsiktig vinst till staten, man kan nästan likna det med panikåtgärd, säger Anna Berger-Kettner, ordförande i Broderskapsrörelsen.
- Vi har alla ett ansvar för det samhälle vi lever i, solidariteten med dem som inte kan hantera alkohol måste finnas närvarande, fortsätter Anna.

Att staten förlorar skatteintäkter via rasande försäljning på systembolaget och att införseln från andra länder ökar, är inte ett skäl för en skattesänkning. Det går inte att motivera på ett trovärdigt sätt. Kostnaderna för alkoholrelaterade sjukdomar, ökat våld i samhället och ökad utslagning överstiger med råge det skattebortfall staten i dagsläget ser.

- Målet med alkoholpolitiken måste vara att sänka svenska folkets alkoholkonsumtion och därmed sänka kostnaderna för vården av alkoholrelaterade skador, menar Anna och tillägger;

- Vi vill inte förbjuda eller avskaffa alkoholen på något sätt men det måste finnas incitament i vår alkoholpolitik som gör att vi inser faran med en ökad alkoholkonsumtion och därmed dricker mindre.

Att den importerade alkoholen sprids via butiker och krogar är ett problem som måste lösas

- Att sälja importerad sprit vidare är ett brott och borde betraktas likvärdigt med sälja andra förbjudna produkter, säger Anna.

- Att tänka kortsiktigt och böja sig för starka ekonomiska krafter är inte rätt väg att gå i ett socialdemokratiskt solidariskt Sverige, avslutar Anna Berger-Kettner.