Weiderud på DN-debatt idag, 60 år efter Hiroshima

Weiderud på DN-debatt idag, 60 år efter Hiroshima
 
Kärnvapen är dödligt farliga så länge de finns. Därför måste vi öka ansträngningarna att avskaffa alla kärnvapen skriver broderskapsrörelsens ordförande, Peter Weiderud Lena Hjelm-Wallén på DN debatt idag, den 6 augusti, 60 år efter atombomben över Hiroshima. Ickespridningsavtalet hamnat i kris och förhandlingarna om nedrustning går på sparlåga. Vi måste åter få i gång verkligt nedrustnings- arbete.

Läs hela DN-artikeln här.