Weiderud ställer krav på regeringen

Weiderud ställer krav på regeringen
 
Broderskapsrörelsen avslutade under söndagen den 31 juli sin förbundskongress i Nyköping.

- Kristdemokraternas politiska "vet-hut-moral" och måste liksom den kristna högerns ideologi från USA bemötas. Det sade Peter Weiderud, nyvald förbundsordförande i Broderskapsrörelsen - Sverige kristna socialdemokrater, i sitt avslutningsanförande.

- De avgörande moralfrågorna är rättvisa, kamp för allas lika värde, jämställdhet och ett samhälle som ger varje alla människor möjligheter att förverkliga sina drömmar i samspel med andra.

Peter Weiderud menade att det är visionen om det jämlika samhället som främst skiljer vänster från höger.

- När vårt samhälle förändras är det de svagaste - de som Matteus kallar dessa minsta - som drabbas. Många av dem finns bland de grupper som inte arbetarrörelsen traditionellt organiserar. Broderskapsrörelsens uppgift är att ge röst åt dessa våra nästa och säkra att trygghetssystemen fungerar för dem som bäst behöver dem.

Den nyvalde ordföranden kritiserade i sitt tal socialdemokratin och menade att Sverige aldrig kommer att bli mentalt full medlem av EU förrän socialdemokratin blir det på djupet och bredden.

- Broderskapsrörelsen, som den del av partiet som tydligast bejakar internationalismen, har ett ansvar att befria socialdemokratin från linjedomare till medspelare i Europapolitiken. Vi ska behålla vår kritik, men ta ansvar för att förändra. Vi måste stå upp för det vi tror på och unna andra att få del av goda politiska lösningar.

Peter Weiderud utmanade också den svenska regeringen att gå ett steg vidare i kampen mot fattigdomen i världen, nu när enprocentsmålet i biståndet åter uppnås.

- Övriga politikområden - t ex handel, jordbruk, miljö, försvar och finanspolitik - måste sträva mot samma mål, nämligen att få till stånd en rättvis och hållbar global utveckling, menade han och riktade en skarp uppmaning till regeringen:

- Regeringen måste gå från munnens bekännelse till aktiv handling för att få till stånd en rättvis och hållbar global utveckling.

Talet, samt porträttbilder på Peter Weiderud, finns i sin helhet på www.broderskap.se (presstjänst)


Presskontakt
Tomas Brundin
0708-30 34 00