Weideruds reflektioner över Mona Sahlins linjetal

 
– Som ordförande i Broderskapsrörelsen är jag glad över den ideologiska inriktningen i Mona Sahlins linjetal vid den socialdemokratiska extrakongressen. Mona Sahlins tal var en katalog över de frågor som har övervintrat i Broderskapsrörelsen och som nu äntligen kan blomma ut, säger förbudsordförande Peter Weiderud.

– Mona Sahlin förstår betydelsen av berättelsen och av att formulera politiken så att det handlar om människor och visioner. Våra trygghetssystem är skapade för att lösa ett problem i taget, därmed förlorar vi helhetsbilden och människor faller mellan stolarna. Systemen är till för människan och vi måste bli bättre på att anpassa dem efter människors livsvillkor och vardag.

Mona Sahlins linjetal fokuserade även på entreprenörskapet, klimatfrågorna och vikten av att stimulera småföretagare och tjänstesektorn. Helgens extrakongress var det tydligaste tillfälle där det socialdemokratiska partiet äntligen tog steget från industrisamhälle in i det nya tjänst-/kunskapssamhället. Det är ingen tillfällighet att det är Mona Sahlin som presenterar detta perspektiv eftersom det ofta lättare förstås av yngre än äldre, av storstadsbor än lantortsbor och av kvinnor än män.

Mona Sahlin befäste även socialdemokraterna som ett feministiskt parti, och lyfte upp viktiga frågor som integration, barnperspektivet, flyktingars situation och diskriminering på arbetsmarknaden.

Den utrikespolitiska delen i linjetalet uppehöll sig glädjande länge vid Afrika och kampen mot kärnvapen. Däremot valde inte Mona Sahlin att göra sitt första utrikespolitiska uttalande om krav på att bryta isoleringen av den palestinska regeringen. Men, genom att knyta till sig både Margot Wallström och Jan Eliasson så förstår hon utrikespolitikens stora betydelse för en helhetspolitik i en global värld.


För mer information kontakta pressekreterare Stina Olsson 070-616 23 56, stina.olsson@broderskap.se.