Förbundsårsmöten

Vartannat år (jämna) håller Socialdemokrater för tro och solidaritet förbundskongress. Till kongressen skickar alla distrikt ombud i förhållande till sitt medlemsantal. På kongressen väljs förbundsstyrelse och fastställer förbundets politiska linje och verksamhetsinriktning.

Under åren 2012-2016 genomfördes förbundsårsmöten varje år, men årsmötet 2016 beslutade att återgå till ordningen med kongresser vartannat år.

Här hittar du information om tidigare förbundskongresser/förbundsårsmöten.

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-24 18:49