Förbundsårsmöte 2012

Förbundsårsmötet genomfördes den 2-3 juni 2012, Sveavägen 68, Stockholm.

Det inleddes kl 10.30 den 2 juni och avslutades kl 15.00 den 3 juni.

Stadgeändringsfråga

Vid förbundskongressen 2011 beslutades om nya stadgar för förbundet, distrikten och grupperna. För att beslutet avseende förbundsstadgans §1 ska bli stadfäst och slutligt antagen kommer frågan att behandlas också på förbundsårsmötet 2012. §1 i stadgarna behandlar ”Förbundets ändamål”. Stadgarna i sin helhet hittar du här. Årsmötets beslut blev enligt förbundsstyrelsens förslag. Den nya ändamålsparagrafen är därmed nu fastställd.

Ombud

Enligt de stadgar som beslutades av förbundskongressen 2011 ska ombud till förbundsårsmötet utses av distrikten. Varje distrikt har rätt att representeras med ett grundombud samt ett ombud för varje påbörjat 40-tal medlemmar. (Alltså minst två ombud per distrikt). Om någon grupp i distriktet har mer än 40 medlemmar har gruppen rätt att utse ett av distriktets ombud. I förbundscirkulär 1 2012 kommer fördelning av ombud att redovisas med utgångspunkt från antalet medlemmar per distrikt den sista december 2011. Vid förbundsårsmötet deltog 76 ombud.

Ombudsavgift

Ombudsavgiften är 1 300 kronor per ombud. I avgiften ingår logi (del i dubbelrum), kost samt resa. För att erhålla logi krävs att man har minst 50 kilometers avstånd mellan bostaden och Stockholm (ungefär samma regel som gäller för Riksdagsledamöter).

Resor ska bokas hos SJ enligt instruktioner till utsedda ombud. För ombud med mycket lång resa kan förbundet stå för annan resekostnad, efter särskild överenskommelse med förbundsexpeditionen. I de närmare instruktioner som sänds till utsedda ombud kommer också frågan om huruvida man vill ha logi ordnad av förbundet att ställas.

Förbundet tar denna gång inte ut någon särskild resefördelningskostnad, utan den inkluderas i ombudsavgiften.

Handlingar

Handlingarna hittar du här.

Protokoll och beslut

Protokoll från förbundsårsmötet, liksom fastställt "Manifest för Socialdemokrater för tro och solidaritet" liksom fastställda "Riktlinjer för politik och verksamhet hittar du här.

Deltagande utan att vara ombud

Medlem som vill delta på förbundsårsmötet utan att vara ombud är varmt välkommen. Enligt stadgarna har den som anmält sitt deltagande före förbundsårsmötets öppnande yttranderätt under förhandlingarna. För att delta, få årsmöteshandlingar samt lunch och kaffe betalar man 275 kronor. Avgiften erläggs senast när man anländer till förbundsårsmötet.

Förbundsfest

Lördag kväll genomförs förbundsfesten. Det blir mat, underhållning och gemenskap. För den som inte är ombud kostar det 400 kronor att delta på förbundsfesten, som äger rum i restaurang King Tan (tvärs emot Sveavägen 68) som vi har bokat.