Handlingar

Här finns handlingar inför förbundsårsmötet 2013.

Tryckta handlingar skickas till anmälda ombud.

 Här nedan finns handlingarna att ladda hem. De är i PDF-format.

Handbok - Dagordning, Program och arbetsordning

Motioner

Motioner, del 2

Propositioner

Verksamhetsberättelse för 2012

Valberedningens förslag

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-07 14:37