Förbundsårsmöte 2014

Under nationaldags- och pingsthelgen höll Socialdemokrater för tro och solidaritet sitt förbundsårsmöte i Kista Folkhögskola. Platsen var väl vald. Kista folkhögskola är Sveriges enda folkhögskola med muslimsk profil och den ligger vid Kista Torg, en plats där mångkulturen i det svenska samhället är särskilt synlig och såväl kyrka som moské är lätt tillgängliga.

Vid förbundsårsmötet deltog drygt 100 personer, varav 63 ombud. Särskilda hälsningar framfördes bl.a. av ambassadörerna för Armenien, Cypern och Palestina.

Politiska riktlinjer och motionsbehandling     
Förbundsårsmötet antog politiska riktlinjer för det kommande året. Liksom förra året fokuserar riktlinjerna starkt på en politik för att bygga ett samhälle för alla – ett Sverige där alla får plats, alla behövs och alla har samma rätt och värde. Det är en naturlig förlängning av det beslut som togs för några år sedan om att bredda förbundets målgrupp och byta namn från ”Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund” till ”Socialdemokrater för tro och solidaritet”.

Därtill kommer ett politiskt engagemang i frågor som rör internationell solidaritet och hållbar utveckling. Det har varit, och är även fortsättningsvis, en viktig del i förbundets profil.

26 motioner behandlades. En av dem medförde en stadgeändring; att förbundssekreteraren i fortsättningen ska tillsättas av förbundsstyrelsen och inte som tidigare väljas av årsmötet. Bland de övriga besluten kan nämnas att Socialdemokrater för tro och solidaritet ska arbeta för att enprocentsmålet för svenskt bistånd ligger fast och inte urholkas genom godtyckliga avskrivningar.

Flera av motionerna sändes vidare till STS-gruppen i riksdagen för fortsatt bearbetning. Av protokollet, som publiceras här tillsammans med förbundsordförande Peter Weideruds inledningsanförande, framgår vilka beslut som fattades kring samtliga motioner.

De handlingar som sändes ut inför årsmötet finns nedan.

Uttalanden
Årsmötet antog tre uttalanden:


Ny styrelse  
En ny styrelse valdes, med hela fem nya ledamöter eller ersättare. Styrelsen består nu av Yusuf Abdow, Ulf Bjereld, Cecilia Dalman Eek, Joe Frans, Eva-Lena Gustavsson, Eva Hedesand Lundquist, Lilian Lama, Carin Larsson, Mariam Osman Sherifay, Thomas Strand och Peter Weiderud. Ersättare är Anna Ardin, Abebe Hailu, Adrian Kaba, Jonas Magnusson och Aurora Pirraku Eriksson. Förbundssekreterare Hans Josefsson är ständigt adjungerad till styrelsens sammanträden.

– Jag är oerhört glad och stolt över Socialdemokrater för tro och solidaritet som tar mångfald, bredd, erfarenhet och kompetens på allvar. Det här är en fantastisk förbundsstyrelse och jag ser verkligen fram emot att tillsammans hissa segel under valrörelsen och framåt – för solidaritet, jämlikhet och ett samhälle för alla, säger förbundsordförande Peter Weiderud.

 

Styrelsen Kista juni 2014

Förbundsstyrelsen samt (längst t.h.) förbundssekreterare Hans Josefsson.

 

 

Årsmöteshandlingarna som sändes ut inför årsmötet finns här:

Program, dagordning etc.

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk redovisning

Propositioner

Motioner

Aktuell fråga till förbundsstyrelsen

Valberedningens förslag
Sidan uppdaterades senast: 2014-06-24 19:12