Förbundsårsmöte 2015

Den 13-14 juni höll Socialdemokrater för tro och solidaritet förbundsårsmöte i Stockholm. Drygt 100 personer deltog, varav 66 ombud. Särskilda hälsningar framfördes av Cyperns och Palestinas ambassadörer och flera närstående organisationer.

Ordförandebyte

Årsmötet kom till stort del att präglas av ordförandebyte. Peter Weiderud hade tidigare meddelat att han inte står till förfogande för en ny mandatperiod eftersom han av regeringen utnämnts till direktör för Svenska Institutet i Alexandria. Årsmötet valde enhälligt Ulf Bjereld till ny förbundsordförande.

Peter Weiderud inledningstalade och Ulf Bjereld avslutningstalade vid årsmötet. Den nya styrelsen finns här.

Uttalanden
Årsmötet antog tre uttalanden:

 

Politiska riktlinjer och motionsbehandling     
Förbundsårsmötet antog politiska riktlinjer för det kommande året. Som tidigare fokuserar riktlinjerna starkt på en politik för att bygga ett samhälle för alla – ett Sverige där alla får plats, alla behövs och alla har samma rätt och värde. Det är en naturlig förlängning av det beslut som togs för några år sedan om att bredda förbundet inriktning och byta namn till ”Socialdemokrater för tro och solidaritet”.

Därtill kommer ett politiskt engagemang i frågor som rör internationell solidaritet och hållbar utveckling. Det är sedan länge en viktig del i förbundets profil.

De handlingar som sändes ut inför årsmötet finns nedan. Av protokollet framgår vilka beslut som fattades kring de 25 motionerna.

 


 

Ladda ner årsmöteshandlingar här (PDF-format)

Program, dagordning etc.

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk redovisning

Propositioner – politiska riktlinjer och medlemsavgift

Motioner

Valberedningens förslag

Aktuell fråga till förbundsstyrelsen

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-12 14:57