Förbundsårsmöte 2016

Här hittar du program och handlingar för förbundsårsmötet 2016, som hölls den 11-12 juni på Sveavägen 68 i Stockholm.

Drygt 100 personer deltog, varav 51 ombud. Särskilda hälsningar framfördes av Cyperns och Palestinas ambassadörer, från partistyrelsen genom vice partisekreterare Katarina Berggren och från flera närstående organisationer, som SSU, Migrationspolitiska s-föreningen och S-kvinnor.

Byte av vice ordförande

Årsmötet förlängde förtroendet för vår styrelse, valde in Carina Svedenberg till ny ersättare och Aurora Pirraku Eriksson till ledamot. Dessutom valde årsmötet enhälligt Mariam Osman Sherifay till ny vice ordförande. Tidigare vice ordförande Cecilia Dalman Eek avtackades.

Ulf Bjereld både inlednings- och avslutningstalade. Inledningstalet kan du läsa här.

Uttalanden
Årsmötet antog två uttalanden:

 

Politiska riktlinjer och motionsbehandling     
Förbundsårsmötet antog politiska riktlinjer för det kommande året. Som tidigare fokuserar riktlinjerna starkt på en politik för att bygga ett samhälle för alla – ett Sverige där alla får plats, alla behövs och alla har samma rätt och värde och om frågor som rör internationell solidaritet och hållbar utveckling. Särskilt starkt fokus ligger i år på asylpolitik för alla likas värde, fred och säkerhet, så som krav på demokratikriterium och minskad vapenexport och på demokratiutveckling och mänskliga rättigheter i Mellanöstern, inte minst vad gäller arbete för fred i Syrien och följande av internationell rätt i Gaza.

Årsmötet beslutade också att återgå till den tidigare modellen med kongresser vartannat år. Det innebär att det inte blir något förbundsårsmöte 2017, men en förbundskongress valåret 2018. Bakgrunden till beslutet framgår av proposition 3 i handling 5 "Propositioner" nedan.

De handlingar som sändes ut inför årsmötet finns nedan. Av protokollet framgår vilka beslut som fattades kring de 15 motionerna. Protokollsbilagorna finns på annan plats på hemsidan eller kan beställas från kansliet.


Ladda ner årsmöteshandlingarna här (PDF-format)

1.       Program, dagordning, arbetsordning

2.       Verksamhetsberättelse

3.       Årsredovisning

4.       Revisionsberättelse

5.       Propositioner

6.       Motioner

7.       Valberedningens förslag

8.      Aktuell fråga till förbundsstyrelsen

Sidan uppdaterades senast: 2016-05-13 11:08