Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Det blir nytt namn på Broderskapsrörelsen, om förbundsstyrelsens förslag också vinner kongressens gehör.

– Det finns inom förbundet en stor samsyn i att vi måste byta namn på rörelsen för att vara relevant i det Sverige vi idag lever i, säger Peter Weiderud, förbundsordförande för Sveriges Kristna Socialdemokrater.

Vi har under vintern och våren i förbundet fört diskussioner om vad vårt nya namn ska vara. Förslagen har varit flera, men alla haft som utgångspunkt att vår identitet är en mångreligiös politisk rörelse. Sedan 1994 har förbundet haft kontinuerliga kontakter med framförallt det muslimska Sverige. Kontakterna var till en början främst på nationell nivå, men de senaste åren har också flera grupper och distrikt naturligt funnit kontaktytor och samverkan, liksom också nya medlemmar.

– Vårt utvecklingsarbete är också en tydlig signal till det socialdemokratiska partiet; Vi utvecklas och förändras för att vara relevanta idag och i framtiden. Socialdemokratins värderingar står fast, men våra organisationsformer måste förändras utifrån den verklighet vi lever i. Vi är nu beredda att ta detta steg och vi frågar partiet: Vilka förändringar kommer partiet att genomföra för att återta rollen som folkflertalets samhällsförändrare och samhällsbyggare?

- Socialdemokrater för tro och solidaritet är ett tydligt namn som berättar vilka vi är, säger Peter Weiderud. Vi är socialdemokrater som utifrån vår tro vill arbeta för ett solidariskt och rättvist samhälle.

Beslut om förbundets nya namn tas vid förbundskongressen den 17-19 juni i Katedralskolan, Uppsala.

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-13 08:40