Internationellt samarbete

Vi är en del i en internationell rörelse. Vi rör oss i samspelet mellan två internationellt omfattande rörelser, den politiska och den religiösa. Religiös tro är något som förenar alla folk runt vår jord. Socialdemokratin är en internationell rörelse, med partier och organisationer på många håll runt vår jord.

Rörelser som vår, där politik och religion båda finns med är också en internationell företeelse, och vi har flera internationella samarbetsorganisationer, där Socialdemokrater för tro och solidaritet är aktiva medlemmar.

Dels finns International Leauge of Religious Socialists, som också är ansluten som associerad medlem till Socialistinternationalen. Läs mer om ILRS här.

Dels finns också Nordens Kristna Socialdemokrater, som är ett nordiskt samarbete mellan våra systerorganisationer. Läs mer om Nordens Kristna Socialdemokrater här.

Sidan uppdaterades senast: 2016-05-19 18:04