Stadgar

Socialdemokrater för tro och solidaritets stadgar § 1 lyder:

Socialdemokrater för tro och solidaritet är ett förbund av grupper och enskilda vilkas övertygelse är

 • att alla människor är en del av Guds skapelse och äger samma mänskliga rättigheter,

 • att den enskildes och samhällets utveckling till frihet och rättvisa främjas när människan med respekt för sin egen och andras andlighet och tro deltar i politiken och samhällsbygget; människans kritiska tänkande liksom hennes skaparkraft är gåvor till mänskligheten,

 • att samhället och världen blir en bättre plats för alla, när det råder demokrati, social rättvisa, jämlikhet, nyfikenhet på olika kulturer, religionsfrihet, jämställdhet och frihet från alla former av diskriminering, ett miljöansvar som får genomslag inom alla politikområden samt en utrikespolitik som bekämpar fattigdom och stödjer folkrätt.

  Socialdemokrater för tro och solidaritet vill

 • utifrån maktlösas och nedtystades perspektiv skapa en praktisk politik som samlar folkflertalet för människans befrielse och delaktighet,

 • verka för utjämning mellan rika och fattiga och ett välstånd grundat på hållbar utveckling,

 • verka för fredlig konfliktlösning,

 • forma ett rättvist samhälle som visar omsorg om och tar vara på varje människas inneboende möjligheter,

 •  främja folkhälsa samt minska bruket av alkohol och andra droger,

 • i samarbete med Sveriges Socialdemokratiska arbetareparti och tillsammans med likasinnade

  världen över verka för dessa grundsatser och målsättningar. 

   

  Läs hela stadgarna här.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-06-29 14:28