Politiska riktlinjer för 2016-2018

Här finns de av förbundsårsmötet 2016 beslutade riktlinjerna för vår politik och verksamhet:

Riktlinjer för politik och verksamhet 2016-2018, indelad under rubrikerna Ett samhälle för alla, Internationell solidaritet och Hållbar utveckling.

 

"Vår ideologiska grund: Socialdemokrater för tro och solidaritet är en rörelse för människor som vill se sin tro och övertygelse inspirera till aktivt politiskt engagemang för ett jämlikt samhälle och en rättvis värld. Vår väg är att tillsammans vara aktiva och engagerade i samhällsbygget, såväl i den lokala politiken som globalt. Vi är en rörelse där alla, oavsett livsåskådning, är välkomna att påverka och delta i samhällsbygget.

Vi vill se ökade ansträngningar för att värna sammanhållningen i samhället. Det handlar både om att minska klassklyftorna och att bekämpa den utfrysning, diskriminering och våld som riktas mot människor på grund av kön, livsstil, trostradition, samliv, hudfärg och många andra orsaker.

Vi står upp för de mänskliga rättigheterna och arbetar för att konsekvent försvara dem, inte minst när politiska majoriteter söker begränsningar. Vår ambition är att gå vidare och i varje ny tid identifiera de politiska åtgärder som behövs och ta strid för dem.

Människovärdet är okränkbart och känner inga nationsgränser. Därför är vårt politiska engagemang globalt. Vi vill skapa en värld där samarbete och solidaritet bygger människor starkare och friare.

Vårt Manifest för Socialdemokrater för tro och solidaritet anger vår ideologiska grund och slår fast att vi är vänster, radikala och troende, en progressiv kraft för ett öppet och demokratiskt samhälle. Vi är både rödare och grönare."

 

Läs hela dokumentet i länken ovan!

 


Sidan uppdaterades senast: 2016-06-22 16:06