Internationellt

Socialdemokrater för tro och solidaritet kräver att regeringen ska:

  • Stå upp för folkrätten och motsätta sig alla militära insatser som bryter mot FN-stadgan, så att brott som USA:s krig mot Irak inte upprepas.
  • Driva på reformeringen av Förenta Nationerna, till exempel genom att initiera ett konventsarbete av samma typ som genomförts i Europeiska Unionen.
  • Begära att alla länder som köper svenskt krigsmateriel respekterar de mänskliga rättigheterna och satsar målmedvetet på fattigdomsbekämpning.
  • Förverkliga riksdagsbeslutet att en rättvis och hållbar global utveckling skall vara ett övergripande mål som genomsyrar politiken i samtliga departement.
  • Ställa sig på de fattiga ländernas sida i världshandelsfrågan, inte minst genom att bekämpa EU:s jordbrukssubventioner, tullmurar och exportstöd.

Läs mer om vårt internationella arbete här uppe i högerspalten. Läs också inläggen på vår blogg i kategorin alla folks frihet - hela världens fred.

Sidan uppdaterades senast: 2016-05-19 17:55