Stöd vårt internationella arbete

Internationella fonden är grunden för Socialdemokrater för tro och solidaritets internationella solidaritetsarbete. Det bedrivs i huvudsak genom projekt i andra länder, men också genom opinionsbildning i Sverige och EU. Genom åren har miljontals kronor samlats in av medlemmar och sympatisörer. Genom åren har vi drivit ett stort antal projekt i olika delar av världen. Genom projekten stödjer vi demokrati och mänskliga rättigheter, men skapar dessutom nya och varaktiga kontakter med människor.

Just nu driver vi två internationella projekt. Genom att sätta in pengar i Internationella fonden är du med och stödjer insatser för demokrati i Gaza och religionsdialog och försoning på Cypern.

Ditt engagemang behövs. Din gåva gör skillnad!

Talong för att bli månadsgivare hittar du här! Läs mer om autogiro nedan.

 


Hit går dina pengar:

 

Stöd Gaza även när inga bomber faller!

Palestinska ungdomar tränas i demokrati

Sommaren 2014 led många av oss med palestinierna i Gaza. Över 1800 dödsfall, 9000 skadade, 200 000 som flytt från sina hem blev reslutatet av Israels attacker. Vi såg i nyheterna krossade hem, barn på bårar och gråtande föräldrar. Alltför många i Gaza är fortfarande hemlösa och infrastrukturen är ännu satt ur spel. Israels blockad av Gaza fortgår...

Vi vill hjälpa, men vad kan man göra?

– Att vara ung och bo i Gaza är som att ha en framtid i ett livstidsfängelse. Vi kommer inte ut härifrån och omvärlden accepterar tydligen att vi är instängda av både Israel och Egypten. Så sade en ung kvinnlig student på Civitas Institute till Lena Lönnqvist från Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.

De unga i Gaza behöver fortsätta studera och aktivera sig för att skapa sig en framtid – en framtid som vi hoppas ska innehålla nya öppningar mot omvärlden och flera möjligheter.

Då behövs solidaritet i praktisk handling och en öppenhet för att hålla kontakt med de unga i Gaza.

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet förmedlar ekonomiskt stöd och har nätverk för kontakt och kontinuerlig uppdatering från Gaza. Vi har nära kontakter med organisationer för mänskliga rättigheter och med kvinnoorganisationers arbete. Vi har ett tätt samarbete med den partipolitiskt oberoende utbildningsorganisationen Civitas.

Hundratals unga studerande deltar i Civitas Institute och Civitas Academys verksamhet för demokratikunskap, samhällsengagemang, kvinnorättsmedvetenhet och ledarskapsutveckling.

Under kriget sommaren 2014 fylldes Civitas lokaler med hjälpsökande familjer som behövde tak över huvudet. 80 personer fick skydd i kontors- och undervisningslokalerna och Civitas personal försökte så gott det gick att skaffa mat och vatten åt alla.

Byggnaderna omkring bombades, men det hus där Civitas finns drabbades inte.
- Vi tror att vi skyddades av den svenska flagga vi hade satt upp på huset, säger Maher Issa, chef på Civitas.

Ditt ekonomiska bidrag stödjer en verksamhet som har stöttat ungdomar och kvinnor i Gaza aktivt i över 15 år:

 Vårt samarbete med Civitas ger unga ledare i Gaza möjlighet att träna sig i projektledning, demokrati och transparant hantering av ekonomi. Förhoppningen är att dessa kunskaper skall sprida sig inom det palestinska samhället. Tanken är också att projektet ska skapa ett andningshål där unga människor använder tiden till meningsfull verksamhet, som håller dem bort från den politiska konfliktens våldsamma vardag – mellan Israel och Palestina samt mellan Hamas och Fatah.

 

Religionsdialog på Cypern

Det övergripande målet för vårt projekt på Cypern är att uppmuntra de religiösa ledarna på Cypern att arbeta tillsammans för förtroendeskapande, fred och försoning och att spela en konstruktiv roll i fredsprocessen på ön. Projektet genomförs i samarbete med svenska ambassaden i Nicosia och med ytterligare stöd av svenska UD. Arbetet har uppmärksammats och berömts av FN:s särskilda rapportör för religionsfrihet.

Sedan Cypernkonflikten startade för över 50 år sedan, har det tidigare inte förekommit något relevant medlingsarbete med inriktning på de religiösa ledarna. Inte heller någon konstruktiv kontakt mellan de två viktigaste religiösa ledarna. Genom vårt arbete skapas nytt hopp. Möten mellan de både högsta religiösa ledarna har ägt rum under 2013, 2014 och 2015. Likaså har ungdomar från "båda sidor" träffats tack vare The religious track of the Cyprus peace process. Ungdomarna lär känna varandra och sina respektive traditioner. De lär sig att en annan framtid är möjlig.

Att förstå att båda sidor önskar fred är en viktig start för att nå just dit.

 

Tidigare projekt:

Insatser för kvinnors rättigheter i Kongo DR
I ett av världens fattigaste länder, präglat av folkmord, krig och ett utbrett sexuellt våld mot kvinnor har Broderskapsrörelsen tillsammans med den kongolesiska organisationen GEAD och Afrosvenskarnas riksförbund genomfört kurser och work-shops för mer än 200 personer för att stärka kvinnors rättigheter. Kvinnor har tränats i att tala offentligt och mobilisera sig för deltagande i landets demokratiska process, samt utbildning i kvinnors rättigheter. Projektet är avslutat och rapporten finns att köpa här!

 

SÅ FUNGERAR AUTOGIRO

Numer finns det möjlighet att betala en valfri summa per månad via autogiro. Det är ett det bästa sättet för dig att bidra till Internationella fondens styrka.

Autogiro är enkelt både för dig och för oss. Autogiro innebär att du ger din bank rätt att överföra ett visst belopp från ditt konto till Broderskapsrörelsen varje månad. Hur länge och med hur mycket du vill stödja vårt arbete bestämmer du själv. När som helst kan autogirot avslutas genom att ta kontakt med oss eller banken. Du får en bekräftelse från oss när du givit oss ditt medgivande. Du får även en bekräftelse från din bank.

Vi sparar de uppgifter du lämnar: namn, adress och telefon, för att kunna sända dig aktuell information, men vi lämnar dem inte vidare till företag eller organisationer. Du kan alltid ändra dina uppgifter. Har du frågor om vår användning av personuppgifterna kan du kontakta förbundsexpeditionen.

Bli autogivare du också! Hör av dig till oss på tro(a)trosolidaritet.se eller 08-545 55 330 

Du kan också ladda ned talong för att bli autogirogivare här, och fylla i den och lägga på posten!

Vill du ge en engångsgåva så kan du sätta in pengar på Pg:718 21-3 Betalningmotagare Socialdemokrater för tro och solidaritet, märk betalningen Internationella fonden.

Sidan uppdaterades senast: 2016-05-19 18:00