Internationella projekt

Palestinska ungdomar tränas i demokrati
Projektet ger unga ledare i Gaza möjlighet att träna sig i projektledning, demokrati och transparant hantering av ekonomi. Förhoppningen är att dessa kunskaper skall sprida sig inom det palestinska samhället. Tanken är också att projektet ska skapa ett andningshål där unga människor använder tiden till meningsfull verksamhet, som håller dem bort från den politiska konfliktens allt mer våldsamma vardag – mellan Israel och Palestina samt mellan Hamas och Fatah.

Här finns en chatt med Mahar Issa, generalsekreterare för vår samarbetspart Civitas på Gaza.

Insatser för kvinnors rättigheter i Kongo DR
I ett av världens fattigaste länder, präglat av folkmord, krig och ett utbrett sexuellt våld mot kvinnor har Broderskapsrörelsen tillsammans med den kongolesiska organisationen GEAD och Afrosvenskarnas riksförbund genomfört kurser och work-shops för mer än 200 personer för att stärka kvinnors rättigheter. Kvinnor har tränats i att tala offentligt och mobilisera sig för deltagande i landets demokratiska process, samt utbildning i kvinnors rättigheter.

Sidan uppdaterades senast: 2010-02-04 12:47