Civitas i Gaza – i kamp mot förtryck och för frihet och social demokrati

Sedan starten 2001 arbetar Civitas Institute på Gazaremsan med utbildning av ungdomsorganisationer i civila samhället. De lär ut mänskliga rättigheter, transparant ekonomihantering och jämlikhet mellan könen. Dessutom lär de ut metoder för projektarbete, vilket är ett sätt att skapa försörjningstillfällen i tider av svår arbetslöshet. En av Civitas första verksamheter var att arrangera en konferens i Gaza city, i Shawa Center, om just transparent ekonomihantering

De arbetar efter devisen att vara ett uns av salt i ett glas av juice, och menar att det räcker med en nypa salt för att man skall känna smaken i hela glaset.  Några börjar och det kommer att märkas i hela samhället.  Det löser inte alla problem, men Civitas kan medverka till att processer startas som leder till att staten Palestinas ekonomiska och finansiella hantering blir en offentlig handling. På så vis får staten legitimitet och chansen ökar att landets demokrati blir stabil. Ytterst handlar det om villkor för att bygga ett fungerande land med arbete till alla, utbildning och handel med omvärlden. 

År 2007 började Broderskapsrörelsen samarbeta med Civitas, och 2011 fortsätter samarbetet med Socialdemokrater för tro och politik (STS). Denna verksamhet är delvis finansierad av SIDA. Vår ambition med samarbetet är att stödja arbetet som förbereder Palestina för en framtid med social demokrati utan ockupation. Vi är tacksamma och stolta över att det Palestinska folket genom sina organisationer vill samarbeta med oss.

200 år av icke självständighet och 40 år av ockupation

Och frågan är vad Sverige har att bidra med? Det Sverige visat sig kunna när det gäller demokrati är att bygga social demokrati i fred och under stadig ekonomisk tillväxt.  Under de senaste 200 åren har vårt land byggts med ett minimalt bruk av våld, vilket är ett skäl att vi idag har högt förtroende för vår offentliga sektor inklusive militär och polis. Villkoren på Gaza är annorlunda. De senaste 200 åren har Gazaborna inte alls varit självständiga och inget land i Mellanöstern har levat i obruten fred under 1800- och 1900-talen. Under de senaste 40 åren har den israeliska ockupationen hindrat all politisk aktivitet bland palestinier. Israel har deporterat, spärrat in, torterat, eller avrättat politiska ledare. Denna vardag skapar än i dag svåra villkor för den palestinier som vill bygga ett öppet demokratiskt samhälle. Idag är ungdomen i Gaza instängd på livstid, med obetydliga möjligheter till kontakter med omvärlden, vilket är en förutsättning för framtidstro om frihet, utbildning och arbete.  Och, Sverige har inte mycket att lära ut till dem som bygger demokrati under sådana villkor som idag råder i Gaza. Men, vi kan berätta om våra erfarenheter, och delar av det vi berättar har Civitas nytta av.

Vi lär av varandra

Denna mycket kortfattade jämförelse mellan Sveriges och Gazas politiska historia, är en del i det som diskuteras i samarbetet mellan STS och Civitas. Samarbetet innebär därför att vi lär oss mycket av varandra. Vi från Sverige lär oss hur människor tänker som lever under ockupation, och vad som händer när människor spärras in under en blockad. De från Gaza lär sig hur en svensk folkrörelse byggts och hur vi som bor i Sverige lever och tänker, inklusive offentlighetsprincipen, jämlikhet mellan män och kvinnor, och fördelen – som vi ser det – med att vår sociala trygghet sköts av försäkringskassan istället för av familjen. Erfarenheterna från samarbetet med Gaza använder STS för att formulera politiska förslag, och för att motivera till olika slags solidariska aktiviteter som exempelvis vår medverkan i Ship to Gaza under 2010 och 2011.

Under senare år har Civitas börjat samarbeta med Maat Institute, Kairo i Egypten. Maat har ett nära samarbete med aktivisterna från Tahrir Sq och tränar både aktivister från Egypten och ungdomar från Gaza i hur web, internet, webradio mfl digitala medier kan användas för att mobilisera människor för ett fritt samhälle och social demokrati.

Politisk arbetslust

Samarbetet med Civitas fortsätter, liksom våra kontakter med unga aktivister inom den arabiska våren. Samarbetet innebär att vi delar erfarenheter. På Gaza arbetar man hårt för att ge unga människor hopp och redskap att bygga ett demokratiskt Palestina. I Egypten är man stolta över sin mångtusenåriga historia, men arbetar samtidigt med att göra Egypten till en modern demokrati. Att samarbeta med civila samhället i Palestina och i Egypten stämmer till eftertanke inför allvaret i problemen, och mötet med människorna där ger politisk arbetslust.

Välkommen att delta i studier och resor, att skriva artiklar och att vara politisk aktiv. 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-02 18:55