Religious track in the Cyprus conflict

 

Det för juli 2010 ursprungligen planerade ungdomsutbytet mellan grek- och turkcypriotiska samt israeliska och palestinska ungdomar genomfördes 24-31 juli 2011 i Nicosia. Utbytet var en del av det dialogarbete med de religiösa ledarna på Cypern som Peter Weiderud arbetat med på uppdrag av svenska UD sedan 2009. Koordinator för ungdomsutbytet var Salpy Eskidjian.

Sammantaget blev mötet en stor framgång. Det samlade 10 ungdomar från vardera av de fyra grupperna. De palestinska ungdomarna och ledarna kom från Betlehemsområdet och hade utsetts av den lutherske biskopen Munib Younan. De israeliska ungdomarna och ledarna kom från organisationen Seads for Peace. De grekcypriotiska ungdomarna och dess ledare hade bekräftats av ärkebiskop Chrysostomos och de turkcypriotiska från Mufti Talip Atalay. I utbytet medverkade också en senior präst, en imam och en judisk teolog samt erfarna facilitators från den sam-cypriotiska ungdomsorganisation som varit del av samarbetet från början.

Utbytet blev en stor framgång och ledde till synliga framsteg i de hittills begränsade relationerna mellan de religiösa ledarna på Cypern. För första gången medverkade en ortodox präst i fredagsbönen i Hala Sultan Tekke, en av världens viktigaste heliga platser i islam, som råkar finnas på Cypern.  Omvänd medverkade en imam för första gången i Agios Sofia kyrkan (eller katedralen) i Nicosia.

Ungdomarna jobbade tillsammans under en vecka med religionens roll i konflikter och besökte kyrkor och moskéer på båda sidor av den delade ön. De kom nära varandra och från samtliga fanns en stark önskan att arbeta vidare, både bilateralt med sina respektive konflikter och samlat.

Detta var det första konkreta uttrycket för samarbete mellan de religiösa ledarna på Cypern sedan konflikten startade på 1960-talet. Framgången ger också stora förväntningar på uppföljning och fortsättning.

Sidan uppdaterades senast: 2012-09-26 11:23