Mellanöstern i STS arbete – en fråga som leder vidare

Arbetarrörelsen och Socialdemookrater för tro och solidaritet har varit engagerade i Israel & Palestina-frågan sedan flera decennier.  Under Israels första decennier var det många inom vårt parti som tog ställning för den judiska staten som ett hem för ett förföljt folk, och som i dess kibbutzer såg början på uppfyllelsen av en socialistisk utopi. Den judiska staten upprättades 1948 med mandat från FN och den har rätt till säkra och erkända gränser. Men efter sexdagarskriget 1967 och Israels ockupation av bl a Västbanken och Gaza svängde opinionen även inom socialdemokratin. Den judiska staten har inte rätt att ockupera palestinskt land. Och den judiska staten har inte rätt att diskriminera palestinska araber i Israel. Efter kriget 1967 har allt fler tagit parti för det palestinska folket som en legitim part i konflikten och kravet på en tvåstatslösning har vunnit allt starkare stöd.  Broderskapsrörelsen menar att Staten Israels är den starkare parten i konflikten och att vi därför måste ställa större krav på dem. Israel är självständig stat och måste följa folkrättens krav på stater.

Konflikten mellan Israel & Palestina är en liten men central del av de konflikter som idag härjar Mellanöstern och arabvärlden.  Fortfarande (2009) pågår USA:s invasion av Irak, även om USA:s nye president lovat att amerikansk trupp skall dras tillbaka. Invasionen var olaglig när den inleddes men Broderskapsrörelsen menar att de den måste avslutas under ordnade former. Förtroendet mellan USA som ett dominerande land i väst och arabvärlden har skadats svårt sedan kalla krigets slut. Efter 11 september 2001 har muslimer i väst ofta behandlats respektlöst och som en andra klassens medborgare i våra länder, där vi hyllar pluralism och allas lika värde som våra stolta ideal. För många judar och muslimer klingar denna västerlandets självbild falskt. Europas historia under de senaste århundradena är inte bara de mänskliga rättigheternas historia, utan även en historia av kolonialism, fascism och Nazi-Tysklands försök att utrota judar.  Det är ett faktum att Europas ansikte ter sig olika för judar och muslimer än det gör för infödda kristna. Vi vill ändra på detta.

Idag ser vi hur islam är en allt viktigare politisk kraft i arabvärlden, men även i Europa. Islam är en religion med ett rikt kulturarv med stor betydelse för Europas intellektuella historia. Det är via den islamiska kulturen i Andalusien runt 1000-talet som Europa fick läsa de grekiska filosoferna i översättning. Detta låg bakom renässans och upplysning i Europa.  En beskrivning av judarnas betydelse för i Europa och USA skulle bli en lång uppräkning av Nobelpristagare, politiker, ekonomer, kulturarbetare mm. Kort sagt – Europa är en kontinent där olika traditioner och religioner möts och där människor med olika traditioner lever och skall få utvecklas.  Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS) vill att Sverige skall vara en plats där människors olika bakgrund är en tillgång som hör till vår gemensamma kultur. Kultur för STS är summan av det vi gör tillsammans – både litteratur, sång, dans, teater, religion och predikan.  Kultur för oss är därmed inte liktydigt med etniska grupper som under stor möda skall integreras med varandra.  Vi skall samtidigt inte blunda för att det finns aggressiva extremistiska krafter både bland judar, kristna och muslimer. Religion kan användas för att manipulera. Skotten i Knutby är ett litet men talande exempel på detta. Men vi menar att de troendes våld och extremistiska politik inte kan förklaras – endast - med deras religion. De judiska bosättarna är inte bosättare för att de är judar. De muslimska självmordsbombarna är inte självmordsbombare för att de är muslimer. Vi löser inte detta dilemma genom att privatisera eller marginalisera religion. Vi löser det genom att bejaka vår religiositet och att delta i ett öppet samtal om tro och politik.

Socialdemokrater för tro och solidaritet finner gemenskap med judar, kristna och muslimer - som liksom vi – vill använda vår tro till att legitimera allas lika rätt och lika värde.  Genom samarbete över religionsgränser kan vi ta udden av argumenten hos dem som vill hetsa religioner och troende mot varandra.

Socialdemokrater för tro och solidaritets engagemang i politik och samhälle beror av vår idé, den demokratiska socialismen, som ser varje människa som lika mycket värd och denna bottnar i vår tro, en tro på en Gud som skapat människan. Genom att kombinera tro och politik kan vi ta oss an politiken med det evighetsperspektiv som tron på en nådefull Gud ger oss.