Konferens i Kairo december 2011

Den 19-21 december genomförde Civitas Institute från Gaza och Maat for Peace, development and Human Rights en konferens i Kairo. Temat var ”Civil society, current role and foresees followig to Arab Spring.” Konferensen hade tre teman: Ungas situation och roll i samhället, kvinnor, civila samhället. Program bifogas. Under konferensen deltog ca 100-150 personer från Marocko, Egypten, Jordanien. En TV-station och Egyptens största radiostation The Voice of Egypt var på plats och intervjuade många.

Iman Shannan är ordförande för Civitas Institute på Gaza, och hon leder Civitas arbete med genderfrågor. Shannan är kritisk till att kvinnans situation kommer i andra hand i det politiska arbete, och hon ger flera exempel på hur traditionen ger män och kvinnor olika rättigheter på Gazaremsan och i Palestina. Shannan understryker att de mänskliga rättigheterna innebär att ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”.

- Kvinnan var aktiv på Tahrir-torget säger Shannan. Men, understryker hon, vi har inte revolution på riktigt, förrän jämlikhet mellan män och kvinnor är självklar.

I övrigt karakteriseras konferensen av intensiva diskussioner om revolutionen i korridorerna och av mer snirkliga offentliga presentationer. Den slutats vi drar är att demokratin i Egypten ännu inte gjort att människor törs tala fritt om sitt land och sin framtid. De unga har störtat en diktator och är stolta, med rätta.

Sidan uppdaterades senast: 2012-01-16 20:46