På plats i Egypten inför folkomröstningen

-Mycket står på spel, och läget är svårbedömt, säger Lars G Linder, förbundssekreterare för Socialdemokrater för tro och solidaritet, som tillsammans med ett tjugotal socialdemokrater finns i Kairo, Egypten, under en knapp vecka.

Folkomröstningen om en ny konstitution för Egypten genomförs med början på lördag, och den svenska gruppen följer utvecklingen genom att träffa representanter från olika delar av det politiska Egypten. Ytterligare ett syfte med besöket är att delta i den årliga konferens om civilsamhällets utveckling som Socialdemokrater för tro och solidaritet arrangerar tillsammans med samarbetsparters från Gaza, Palestina och Egypten.

De flesta i gruppen är unga socialdemokrater från Socialdemokrater för tro och solidaritets ungdomsnätverk, SSU och S-studenter. Syftet är att på plats följa demokratiutvecklingen och samtala med personer som själva aktivt deltar i att bygga demokrati och ett starkare civilt samhälle.

- Vi har under många år varit engagerade i Mellanösterns utveckling, och sedan den arabiska våren har verkligheten förändrats i grunden, säger Lars G Linder. I länder där förtryck och diktatur varit den enda verkligheten har folket rest sig och krävt förändring. Genom att finnas på plats och få direkt information från dem som deltar i omvälvningarna, får vi större möjligheter att formulera en verklighetsbaserad politik för demokrati och mänskliga rättigheter.

Läs också pressmeddelandet

Sidan uppdaterades senast: 2012-12-13 08:25