En ny politik för Mellanöstern och Nordafrika

Förbundskongressen i Uppsala 2011 samt förbundsårsmötet i Stockholms 2012 gav förbundsstyrelsen det uppdrag som framgår av det följande:

”Händelserna i Nordafrika och Mellanöstern (MENA) som inleddes med den Tunisiska jasminrevolutionen, fortsatte med hibiskusrevolutionen i Egypten, revolten i Libyen och protester i ett flertal stater, där medborgarna reste sig i kamp mot hårdföra och repressiva diktaturer. I Syrien, liksom i Bahrain och Jemen, har regimerna mött folkets demokratisträvanden med en häftig våldsanvändning vilket entydigt och starkt måste fördömas. Men sammantaget har utvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern givit nytt hopp åt demokratisträvandena i hela regionen.  Den arabiska våren lär oss att människors frihetslängtan inte kan undertryckas i längden, och vi lär oss samtidigt att det tar tid att bygga demokrati. Detta är smärtsamt för Europa, där flera länder under många år i namn av stabilitet stöttat de diktaturer som demonstrationerna i den arabiska våren störtat. Demokrati och en stabilitet som gynnar flertalet kan inte byggas utan ett brett stöd från folket. Sveriges folkrörelser har mycket att lära och mycket att bidra med när det gäller samhällsbygge i globaliseringens tid. Vi manar fler folkrörelser att samarbeta i solidaritet med de krafter som arbetar för demokrati i hela regionen.

En progressiv svensk MENA-politik behövs för att vi ska kunna ge stöd åt och bidra till demokratisträvandena i regionen. Utgångspunkten är att friheten blir större om den delas av fler. När folken i Mellanöstern och Nordafrika reser sig och ställer krav på frihet och demokrati, stärks och fördjupas även vår demokrati när vi ger de folken vårt stöd.

Förutsättningarna för fortsatt utveckling i MENA-regionen har genom revolutionerna och demokratiseringsarbetet blivit annorlunda. Förbundsstyrelsen har sedan 2011 kongressens uppdrag att utarbeta ett program för förbundets arbete gentemot MENA-regionen. Programarbetet ska fortsätta, så att ett förslag kan föreläggas förbundsårsmötet 2013.”

Förslaget till program har utarbetats av förbundets arbetsgrupp ”Alla folks frihet – hela världens fred” och en tidigare version har skickats på remiss till grupper och distrikt under vintern 2012-2013.

Här hittar du hela programmet:

En ny politk för Mellanöstern och Nordafrika

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-07 15:51