Uttalanden

Förbundsstyrelsen och förbundsårsmötet gör i samband med sina sammanträden uttalanden i aktuella frågor. Uttalandena är ett sätt att kontinuerligt kunna uppdatera och tydliggöra förbundets politiska linje i olika frågor.

Här finns de senaste uttalandena som förbundsstyrelsen och förbundsårsmötet gjort: Socialdemokrater för tro och solidaritets förbundsstyrelse- och årsmötesuttalanden, 2016-2014.

Sidan uppdaterades senast: 2016-11-03 16:32