Erkänn Palestina - Förbundsårsmötet 2012

Erkänn Palestina

Den arabiska våren har förändrat det politiska landskapet i hela Mellanöstern. Men den israelisk-palestinska konflikten väntar fortfarande på en lösning. Inga fredsförhandlingar pågår och den högerdominerade regeringen i Israel fortsätter med sin olagliga bosättningspolitik. Palestinierna har genom sin president Mahmoud Abbas vänt sig till FN och ansökt om medlemskap i organisationen för Palestina. Men under hotet av USAs veto har frågan fastnat i FN:s säkerhetsråd.

EU har en viktig roll som huvudsaklig finansiär av den palestinska myndigheten. EU har även omfattande handelsavtal med Israel. Det kommer också fortlöpande rapporter om att Israel under senare år systematiskt förstört byggen som finansierats av biståndsmedel från Sverige och EU. Det handlar om allt från getstallar till vattencisterner, brunnar och solceller. Det är inte acceptabelt att Israel tillåts agera på detta sätt. EU kan göra väsentligt mer för att ställa krav på Israel.

Palestina genomförde demokratiska val 2006. Hela världen erkände valen som fria och demokratiska. Men när Hamas vann valet ville västvärlden inte respektera folkets vilja och vägrade ha kontakt med de regeringar som formades efter valen. Strategin har inte fungerat. Hela området blir lidande.  Idag har Osloprocessen kollapsat och spänningen mellan Fatah och Hamas är en orsak. Efter den arabiska våren finns i dag ett avtal om försoning mellan Fatah och Hamas. Det är viktigt att ett sådant avtal snarast leder till nya, fria och demokratiska val i hela Palestina. Det är idag tid för ett nytt val i Palestina.

Palestina är fortfarande en kärna i Mellanösterns konflikter. Palestina och Israel måste ha omvärldens stöd och krav på sig för att Israel skall upphöra med ockupationen. Alla inblandade parter måste avstå från folkrättsbrott och olaglig våldsanvändning. Omvärlden har en viktig roll för att ge Palestina en nödvändig extern legitimitet. Det kräver att staten Palestina erkänns.

Nyligen publicerade rapporter redovisar regelmässiga brott mot de mänskliga rättigheterna för den icke-judiska befolkningen i Israel. USA:s utrikesdepartement har kallat Israels behandling av den arabiska befolkningen i Israel för ”institutionell och social diskriminering”.

En möjlig väg framåt är att likt t ex svenska LO stödja den palestinska fackföreningsrörelsens krav på bojkott av israeliska varor från ockuperad mark. STS stöder detta krav.

Socialdemokrater för tro och solidaritet menar att:

1.      Israels ockupation av palestinska områden fortfarande är den viktigaste konfliktorsaken i Israel och Palestina. Ockupationen måste upphöra.

2.      Vi uppmanar Fatah och Hamas att se till att val i Palestina genomförs snarast, och vi uppmanar omvärlden att respektera resultaten.

3.      Sverige i EU kräver att Israel följer de krav som finns på att följa mänskliga rättigheter i EU:s förmånliga handelsavtal, och vara beredd att avbryta avtalet om det inte följs.

4.      Sverige omgående erkänner Palestina och inom EU verkar för att ge Palestina lika generösa handelsavtal som Israel har med EU.

5.      Israel ska ursprungsmärka sina produkter. Om inte en trovärdig ursprungsmärkning är genomförd inom ett år aktualiseras frågan om generell bojkott av alla israeliska varor som kan misstänkas komma från ockuperat område.

6.      Staten Israel måste följa de konventioner man tillträtt om att respektera dess medborgares mänskliga rättigheter. Detta måste självklart gälla både den judiska och den arabiska befolkningen.

 

Förbundsårsmötet 2-3 juni 2012

Sidan uppdaterades senast: 2012-06-14 08:50