Ett Sverige för alla

Sverige har stora möjligheter, men hålls tillbaka av en orättvis politik. I Alliansens Sverige sätts människor åt sidan, utan möjligheter att delta och utvecklas. Arbetslösheten har under lång tid varit på oacceptabla nivåer, socialförsäkringssystemen har urholkats och de ekonomiska klyftorna ökar. Detta skapar ett samhälle där motsättningar och konflikter får gödning, där tryggheten allt mer blir att vända sig inåt. Ett sådant land stannar i växten. p>

Sverige är summan av dess invånare. Med invånare från fler kulturer och länder får landet nya perspektiv och nya erfarenheter. Detta stärker näringslivets möjligheter, ökar kulturlivets spännvidd och medverkar till nyfikenhet. Varje land i varje tid mår bra av nya perspektiv.

Men när skillnader mellan fattig och rik blir allt större och när segregationen tilltar i såväl boende som skola och arbetsliv skapas en social oro och spänningar. Den relativa fattigdomen skapar hopplöshet och frånvaro av framtidstro.

Under Alliansens regeringstid har den strukturella rasismen inte hanterats med nödvändig kraft. Med ökande klyftor ökar motsättningar i samhället och grupp ställs mot grupp. Ojämlikhet mellan män och kvinnor liksom förakt för hbtq-personer, antisemitism, islamofobi, antiziganism är värderingar som tyvärr inte är utrotade i Sverige. Människors vardag påverkas av effekterna av en stor mängd till synes obetydliga beslut och attityder som tillsammans utgör den strukturella rasismen i Sverige. Detta syns när personer med goda meriter men med utländskt klingande namn inte ges samma möjligheter i samhället.

Vägen framåt förutsätter att samhället och alla invånare i Sverige i ord och handling står upp för alla människors lika värde och rätt att utöva sin tro i Sverige, men detta räcker inte. Det som krävs är en väl fungerande generell välfärd, minskade klyftor, jobb och utbildning till alla, goda bostäder och hopp inför framtiden. Därför behöver Sverige en Socialdemokratisk regering.

STS kräver:

  • En ny och aktiv politik för minskad arbetslöshet
  • En solidarisk politik som minskar klyftorna mellan rik och fattig.

 

Uttalande antaget av förbundsårsmötet 15-16 juni 2013, Kista.

Sidan uppdaterades senast: 2013-06-18 17:41