Ett samhälle för alla: Mer välfärd mot rasism och segregation

Vi vill se ett Sverige för alla. Där olika grupper inte ställs mot varandra. Där en tro inte ställs mot en annan. Där olika traditioner inte värderas olika högt. Där dina möjligheter till ökad livskvalitet inte baseras på färgen på din hud. Eller på vilka dina föräldrar är eller tjänar.

Fredrik Reinfeldts Sverige går åt ett annat håll. Segregationen ökar - ekonomiskt, socialt, etniskt och kulturellt. Det märks för den enskilt drabbade människan, men också i våra skolor, på universiteten, i vården, på våra arbetsplatser och i våra bostadsområden. I Alliansens Sverige ökar klyftorna mellan den som har och den som inte har. Mer än i något annat OECD-land. Arbetslösheten stiger och Sverige är igen ett tydligt klassamhälle. Klassklyftorna har dessutom rasifierats. Flera oberoende rapporter har de senaste åren kunnat visa hur arbetslöshet, diskriminering, sämre boendestandard, ekonomisk utsatthet och hatbrott tenderar att drabba dig mer, ju mörkare ditt skinn är.

Jimmie Åkessons Sverige vore en svartvit mardröm, där människa ställs mot människa och alla vaktar om sitt. Och SD:s framgångar göds av en borgerlig politik, precis som Ny demokratis egoistiska politik växte sig stark under 90-talets högerregering, och i sin tur ledde till hotfull högerextremism och ökat hat mot dem med mörkare hud och hår än genomsnittet. Idag kan vi se hur misstänksamhet och egoism breder ut sig igen. Ökad ojämlikhet och rädsla för försämrade villkor gör att hotfulla blickar än en gång riktas mot människor som bryter mot majoritetssamhällets normer - genom sin tro, sitt medfödda pigment, sin livsstil eller sin identitet. Trots det prioriterar Alliansen skattesänkningar och ensidiga marknadslösningar, framför satsningar på välfärd för alla. Den borgerliga politiken fortsätter att i första hand gynna innerstädernas vita medelklassmän och höginkomsttagare. Det skapar splittring.

Politiken måste nu riktas om så att segregationen bryts. Så att egoism, misstro och rasism minimeras. Så att välfärden gäller alla. Som socialdemokrater vet vi nämligen att stärkt välfärd och en skarpare fördelningspolitik kan skapa ett tryggare och mer jämlikt samhälle. För alla.

För ett helare samhälle, där alla ges samma rätt och möjligheter, vill Socialdemokrater för tro och solidaritet därför se:

 • Möjligheten för fler till ett bättre liv: fler jobb, även inom offentlig sektor, och rättvisare arbetsvilkor - inte minst inom missgynnade traditionella kvinnoyrken.

 • Skolor där klass handlar om skolklasser och inget annat: vinstjakt inom skolan måste stoppas och satsningar göras på en likvärdig skola av hög kvalitet för alla, oberoende av barns och föräldrars ursprung, bostadsort, ekonomi eller utbildningsnivå.

 • Bostäder som rättighet, inte konsumtionsvara: Fler bostäder och hyresrätter av bra kvalitet, stopp på utförsäljning av allmännyttan och omfördelning av subventioner för villa- och bostadsrättsägare till bostäder för alla.

 • Tryggare livsmiljö för alla: Krafttag mot diskriminering, hatbrott och politiskt våld; våld och hot med religiösa och etniska motiv måste bedömas utifrån sin (ofta högerextrema) kontext.

 • Tryggad religionsfrihet; de alltfler hoten mot gudstjänstlokaler måste tas på större allvar och stoppas. Fler traditioner ska beredas plats i det offentliga rummet, t.ex. via en ökad flexibilitet för ledighet vid judiska och muslimska helger.

 • Demokratisk maktfördelning: Ökade insatser i alla led för en jämnare representation, så att samhällets maktpositioner kan spegla befolkningen i sin helhet. 


  Uttalande antaget av förbundsårsmötet 7-8 juni 2014

 • dela på facebook
 • dela på twitter
 • Skriv ut