Gränslös frihet: Vi höjer rösten för folkrätt och humanitet

I Sverige och i Europa hårdnar debatten kring flykting- och migrationspolitiken. Migrationsströmmar världen över växer genom arbetslöshet, krig, kriser och klimat. Men vissa vill stänga gränserna om sin egen välfärd. Tusentals har hittills dött i Medelhavet i sin strävan efter ett bättre liv. Fler lär det bli, när Europa i takt med flyktingströmmen sluter sig som ett ointagligt fort. Det är därför åter dags att höja rösten för en humanare utrikes- och migrationspolitik. Och för mänskliga rättigheter och för folkrätt.

Idag står världen inför många nya prövningar och flera långvariga krissituationer gör sig återigen påminda. I Syrien hölls nyligen val, samtidigt som mördande, terrorattacker och militära angrepp bara fortsätter. Häromdagen bekräftades försoningen mellan Fatah och Hamas i Palestina genom bildandet av en ny enhetsregering. Det ger förnyat hopp om fredsprocessen med Israel, men 2 miljoner människor är fortfarande fångar i blockerade Gaza. Situationen i Afghanistan är efter decennier av krig och kolonialism minst sagt bräcklig, men de utländska styrkorna lämnar nu landet ensamt med sitt kaos. Samtidigt återupptar Sverige tvångs- och grupputvisningar till Afghanistan, med förödande resultat för de drabbade. I samma del av världen orsakar amerikanska drönare alltför ofta godtyckliga avrättningar av människor, även civila. Svenska satelliter och svensk teknik understödjer de amerikanska drönarna. Sverige bidrar idag även mer direkt till världens osäkerhet, vålds- och krigshärdar: Vårt lands försäljning av krigsmateriel till icke-demokratier har under Alliansregeringen mångdubblats. Förra året gick vart tionde exporterat vapen till en diktatur.

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har länge varit en stark röst för fred, folkrätt och mänskliga rättigheter. Det kommer vi fortsätta att vara. Sverige kan bidra till att påverka världen till det bättre. Vi vill se att hela Sverige åter blir en stark röst för internationell solidaritet och fred.

 Därför höjer vi idag rösten för att påminna om och kräva:

-       En mer human flykting- och migrationspolitik, med bl.a. en mer rättssäker asylprocess, solidariskt flyktingmottagande bland svenska kommuner och säkra asylvägar in i Europa. Tillämpningen av Dublinförordningen med förstalandsprincipen bör göras så att fördelningen av ansvaret för asylsökande blir mer jämlik och rättsäkerheten stärks.

-       Ett ökat tryck på regimen i Syrien, ett ökat tryck på internationella aktörer som förser parterna med vapen, ett ökat humanitärt bistånd samt att alla parter kan ställas till svars för begångna krigsförbrytelser.

-       Stöd Palestina: Att Sverige och omvärlden erkänner staten Palestina och stödjer dess arbete för försoning, ett slut på Israels ockupation och blockad av Gaza och ett slut på raketbeskjutningar mot Israel.

-       Stopp för avvisningar till Afghanistan: Avvisningar till Afghanistan kan inte verkställas förrän de utvisades säkerhet kan säkerställas.

-       Stärk folkrätt, reglera drönare: Internationell humanitär rätt måste stärkas, särskilt med avseende på användningen av drönare. En utredning om drönarproblematiken, inklusive Sveriges roll i forskning och utveckling, bör tillsättas och Sverige bör arbeta för att en internationell reglering kommer till stånd.

-       Demokratikriterier vid vapenexport och en skärpt parlamentarisk kontroll av svensk vapenexport.

 

Uttalande antaget av förbundsårsmötet 7-8 juni 2014

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut