Non-profit utvecklar välfärden - Förbundsårsmötet 2012

Non-profitföretag utvecklar välfärden

Den offentliga sektorns vård i Sverige har gett alla medborgare en stabil trygghet i livet. Men i takt med att medborgarnas utbildningsnivå ökat har även kraven på välfärden ökat. Många engagerade individer har velat delta i välfärden, men den offentliga vården har inte varit flexibel nog. Vi bejakar mångfald och engagerade aktörer i välfärden. Men vinstmaximerande företag vill vi inte ha i vård, skola och omsorg. Där behövs långsiktighet och trygghet och det finns inget som motiverar en inblandning från riskkapital. Vi vill skapa möjligheter för företag som inte får ge vinst till sina ägare, utan är helt inriktade på uppgiften att utveckla den svenska välfärden. Vinster i verksamheten skall återinvesteras i verksamheten.

Ett av skälen till att Sverige drabbats så hårt av privatiseringens effekter är att det i vårt land inte i modern tid funnits någon tradition från folkrörelser, personalkooperativ och brukarkooperativ inom välfärden. Istället har sökandet efter mångfald inom välfärden lett till en stor koncentration av några få privata aktörer, som har betydligt högre lönsamhet än privata företag normalt har. Det gäller äldreomsorgen, apoteken och skolorna där stora internationella aktörer tagit över och driver verksamheter med mycket liten risk, gör stora vinster och säljer dyrt.

Det finns alltför få stora non-profit-verksamheter, eftersom praxis idag försvårar för dem att delta i upphandlingar och bygga upp sin verksamhet på rimliga villkor. Trots detta finns idag företag i svensk välfärdsverksamhet som bygger på non-profitidén. Men Sveriges upphandlingspraxis måste förändras, även lagstiftningen bör förändras så att det klarläggs att det är lagligt med upphandlingar som enbart riktas till non-profitföretag. Detta behövs för att ge non-profitföretag rätt förutsättningar att bli betydande aktörer och konkurrenskraftiga på egna meriter. En nödvändig förändring i lagstiftningen, bör leda till att de lagtekniska ekonomiska villkoren blir bättre för non-profitföretag, som oftast inte har kapitalstarka ägare. Med förbättrad lagstiftning kan non-profitverksamheter bidra till välfärdens utveckling utan att skattepengar försvinner till orimliga bolagsvinster.

Socialdemokrater för tro och solidaritet kräver

·         Utveckla lagstiftningen så att non-profitföretag får goda möjligheter att bli en betydande del av svensk välfärd,

·         Stärk kommuners och landstings möjlighet att ställa krav vid upphandling för att välfärdsverksamhet ska kunna drivas av non-profitföretag.

Förbundsårsmötet 2-3 juni 2012

Sidan uppdaterades senast: 2012-06-14 08:50